Heving av pensjonsalderen har medført store demonstrasjoner i Frankrike. I Norge hersker stillheten, skriver Kai Nilsen.

Øredøvende stillhet om heving av pensjonsalderen

Debatt: I Frankrike utløste forslaget om å heve pensjonsalderen demonstrasjoner og opptøyer. I Norge ønsker regjeringen å gjøre det samme, men her er stillheten nesten øredøvende.

Publisert Sist oppdatert

Om regjeringen får det slik de ønsker, vil det ikke lenger være mulig å gå av med alderspensjon når du er 62 år. Regjeringen ønsker å erstatte dagens ordning med et system hvor grensen for å kunne ta ut alderspensjon øker i takt med fødselsårene. Med andre ord, jo yngre du er, jo lenger må du jobbe før du kan ta ut alderspensjon. Er du for eksempel født i 1999, vil du først kunne ta ut alderspensjon når du er 65 år og 6 måneder. Er du født i 2019, må du jobbe til du er 67 år. Da vil ikke 67 år være den alminnelige pensjonsalderen, det vil være første mulige pensjonsalder.

Hva du jobber med, påvirker helsen din. Allerede nå sliter mange yrkesgrupper med å stå i jobb til de er 62 år. Om du har startet tidlig i arbeidslivet, har en fysisk tung eller psykisk belastende jobb, så er sjansene store for at du må gi deg tidlig. Mange ender i dag med å avslutte arbeidslivet som uføre, og det gir deg betydelig mindre å leve for. Heving av pensjonsalderen vil gjøre at dette vil ramme flere.

For medlemmer i Utdanningsforbundet vil en heving av pensjonsalderen ramme barnehagelærere tyngst. Gjennomsnittlig avgangsalder for barnehagelærere ligger i dag under 60 år, og statistikk viser at kun 0,6 prosent av barnehagelærerne er i jobb etter fylte 65 år. Belastningene i yrket bekreftes av sykefraværet, som er det høyeste i landet sammenlignet med andre yrkesgrupper.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna uttalte nylig at det vil være riktig å endre pensjonsalderen og at vi må tilpasse arbeidsplasser slik at seniorer har lyst til å være arbeidstakere lenger. Det Brenna og regjeringen må forstå, er at dette ikke handler om hva man har lyst til, men om hva helsa tillater. Ved å heve av pensjonsalderen uten at man endrer arbeidsforholdene, vil de som må gi seg tidlig, straffes enda hardere enn før. Det er ikke barnehagelærerne som velger at bemanningen er lav eller at det ikke blir satt inn vikarer ved sykdom.

Kartet regjeringen forsøker å tegne opp, stemmer ikke med landskapet. Faktum er at dagens arbeidsliv gjør det umulig for mange å nå pensjonsalderen vi allerede har. Gode livsfasetiltak og bedre bemanning i barnehagen kan på sikt føre til at flere klarer å stå i jobben etter fylte 60 år, men dette være på plass før man begynner å diskutere om det er aktuelt å heve pensjonsalderen.

Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen!

14. mars arrangeres det en markering foran Stortinget for å vise motstand mot heving av pensjonsalderen. Les mer om arrangementet her: Nei til heving av pensjonsalderen | Pensjon for alle

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS