Arbeidslivet er et langdistanseløp, der det også dukker opp hindre som må forseres underveis. Men nå er det fare for at målstreken flyttes i tillegg. Det betyr at enda flere barnehagelærere må bryte løpet.

Levealderen øker. Det blir færre som jobber i forhold til antall pensjonister. Det er bakgrunnen for det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalgets forslag om å heve dagens aldersgrenser for pensjonering i samsvar med forventa levealder. Det vil blant anna innebære at den nedre aldersgrensa for å ta ut pensjon heves fra 62 til 64 år for dem som er født i 1964 eller seinere. Og denne grensa vil fortsette å flytte seg etter hvert som den forventa levealderen fortsetter å stige. 

Til høsten skal regjeringa legge fram en stortingsmelding om endringer i pensjonssystemet. Da er det knytta stor spenning til hvorvidt dette forslaget vil bli fulgt opp.

En gruppe dette i så fall vil være dårlig nytt for, er barnehagelærerne. Ifølge en forskningsrapport fra Fafo var forventa alder for pensjonering blant 50-åringer i denne yrkesgruppa 59,3 år i 2019. Det var to hele år tidligere enn i 2011.

Fysisk og psykisk slitsomt

Barnehageyrket er et av de viktigste vi har. Hos barnehagelærerne overlater foreldrene ansvaret for det mest dyrebare de har i time etter time hver uke. De blir noen av de første voksenmodellene et lite barn blir kjent med. Og de har ansvaret for den pedagogiske rammen rundt det å la barna få sine første smakebiter på menneskelivets hverdagsligheter og mysterier.

Det er et givende yrke, men også på en del områder svært krevende. Belastninger som høye emosjonelle krav, ubekvemme løft og arbeidsstillinger og nedsatt hørsel er atskillig mer utbredt blant barnehagelærere enn gjennomsnittet av norske arbeidstakere, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.  

Det legemeldte sykefraværet blant alle barnehageansatte er på 8 prosent, 63 prosent høyere enn for gjennomsnittet av yrkesaktive. Barnehagelærer Tina Sjursen forteller til Utdanningsnytt om noen av de utfordrende sidene ved jobben: – Vi må være i leken, være på i aktivitetene og være skjerpet når det skjer uventede ting som skader og ulykker, sier hun.  

Anbefalingen fra Pensjonsutvalget, som for øvrig ble leda av tidligere NHO-direktør Kristin Skogen Lund, vil føre til at enda færre barnehagelærere enn i dag vil klare å stå løpet ut. For den enkelte er det tungt å måtte avslutte yrkeslivet som en utslitt ansatt, og samfunnsøkonomien i dette er høyst tvilsom, for å si det mildt. 

Det kan også føre til at et betydelig antall barnehagelærere velger å skifte yrke mens de i 40-årene, før de for fullt får merke konsekvensene av fobien mot eldre arbeidstakere som altfor mange med ansettelsesmyndighet er ramma av. I sin tur vil det forsterke mangelen på barnehagelærere, som igjen øker belastningen på dem som er igjen.

Særaldersgrense og økt bemanning

Og hvordan løser vi så dette? En særaldersgrense for barnehagelærere kan være veien å gå. På årsmøtene i mai tok flere fylkeslag i Utdanningsforbundet til orde for dette, og saken kan bli et tema på landsmøtet i november. Flere yrker med høy belastning og krav til god helse har dette i dag. Politi, brannfolk og forsvarsansatte har 60 år. Sykepleiere og flere andre yrkesgrupper i helsesektoren har 65. Belastningen og kravene til barnehagelærere står ikke tilbake for disse gruppene.

Men det er også viktig å sørge for at det blir lettere å stå i jobben til vanlig pensjonsalder som barnehagelærer. Da er det ikke å komme forbi behovet for økt bemanning. Flere varme hender og fang, flere fagpersoner og kolleger som kan bidra med pedagogiske ideer og dele på ansvaret, og flere fagfolk som kan gi råd og støtte til hjelp for barn som trenger ekstra oppfølging.

Over 93 prosent av alle barn i Norge går i barnehage. Barnehagene spiller en helt sentral rolle i livene deres i disse årene da viktige personlighetstrekk formes. Barnehagene er det viktige første møtet med utdanningssystemet. Da er det et helt sentralt samfunnsansvar å sørge for at vi har barnehagelærere som har overskudd og pågangsmot til å lede det faglige arbeidet der, takle tempoet og beholde arbeidsgleden, også fram til pensjonsalder.

Powered by Labrador CMS