Barnehagelærer Tina Sjursen mener Utdanningsforbundet må kjempe for å få særaldersgrense for barnehagelærere.

– Jeg er sprek, men jeg tror ikke jeg klarer å prestere på dette nivået når jeg er 70 

Barnehagelærer Tina Sjursen sammenligner jobben med toppidrett. – Jeg kan ikke satse på å holde ut i denne jobben til jeg er over 70, sier hun.  

Publisert Sist oppdatert

Tina Sjursen er pedagogisk leder i Eplekneika barnehage i Oslo. Jobben i barnehagen krever at hun er i god form.

– Jeg skulle gjerne blitt i barnehagen til jeg ble 70, men det er urealistisk, sier Sjursen. Hun sammenligner det å jobbe i barnehage med toppidrett. 

– Vi må alltid være på, vi må være i leken, være på i aktivitetene og være skjerpet når det skjer uventede ting som skader og ulykker. Jeg er sprek, men å tro at jeg skal prestere på dette nivået når jeg er 70 år ville vært kunnskapsløst ut fra det tallene viser, sier Sjursen.

Hun er opprørt over det Pensjonsutvalget har foreslått. De foreslår å heve nederst tillatte pensjonsalder og å heve den alminnelige pensjonsalderen i takt med økt levealder. Forsker ved NTNU, Emil Øversveen har regnet ut hvor lenge framtidas barnehagelærere må stå i jobb for å få samme prosentvise utbetaling som 67-åringer får i dag. 

Tina som er født i 1977 må jobbe til hun er 70 år og 10 måneder.

– Færre eldre

– Jeg tror at en forhøyet pensjonsalder i barnehagen vil føre til færre, og ikke flere eldre ansatte i barnehagen, sier Tina Sjursen. Hun tror økt pensjonsalderen vil føre til at mange søker seg bort fra barnehagen tidlig.  

– En barnehagelærer som er 50 år, vil kanskje tenke at jeg kan klare ti år til, men  hvis den samme ansatte vet at den må jobbe 20 år til, vil den begynne å lete etter et annet yrke, sier Sjursen. Hun frykter at en hevet pensjonsalder vil føre til flere uføre. 

– Å heve pensjonsalderen vil bare være en fattigdomsfelle ved at flere havner på uføretrygd eller forlater yrket. Det er helt virkelighetsfjernt, sier hun.

En annen grunn til at eldre sliter med å jobbe i barnehage er ifølge Sjursen smittepresset. 

– Smittepresset i barnehager er høyt, og sjansen for innleggelser på grunn av luftveisinfeksjoner øker markant for aldersgruppen over 65 år.

Vil ha kamp for lavere pensjonsalder for barnehagelærere

Pensjonsutvalget

  • Utvalget foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet. Aldersgrensene bør økes i takt med økningen i levealderen, mener utvalget.
  • Utvalget foreslår å øke den nedre aldersgrensen for å ta ut pensjon og å øke den øvre grensen for opptjening av pensjonsrettigheter.
  • Pensjonsutvalget ble oppnevnt i 2020 for å evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Leder var Kristin Skogen Lund, og utvalget har foreslått flere endringer i systemet.Til høsten kommer forslaget om å heve nedre aldersgrense for pensjon opp i Stortinget.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal mener det må flere ansatte inn i barnehagen, dersom det skal være mulig for ansatte å stå i jobb til de er over 70. Sjursen er enig i at arbeidsvilkårene må bedres, men hun tror fortsatt ikke barnehagelærere klarer å jobbe så lenge.

– Flere ansatte, bedre innemiljø og mer pedagogtid er helt nødvendig, men det kan ikke «byttes bort» med høyere pensjonsalder, sier hun. 

Sjursen mener bedre arbeidsvilkår må kombineres med enda lavere pensjonsalder for barnehageansatte. I dag har mange helsearbeidere særaldersgrense som gjør det mulig å gå av med pensjon tidligere enn 62. 

– Barnehageansatte oppfyller helt klart vilkårene for særaldersgrense, mener Sjursen. Hun viser til at det er få lettere arbeidsoppgaver i barnehagen, for eksempel kontorarbeid, som barnehageansatte kan overføres til.

Fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet i Oslo vedtok enstemmig å støtte forslaget fra Troms om en særaldersgrense for barnehagelærere. 

– Jeg forventer at Utdanningsforbundet vil kjempe for å få en særaldersgrense for barnehagelærere, sier Sjursen.  

 

Powered by Labrador CMS