– Sjansen er så godt som null for at barnehagelærere klarer å jobbe til de er 73 år

Leder i Utdanningsforbundet frykter at enda flere blir uføre dersom pensjonsalderen heves uten at man får flere ansatte i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Et utvalg har vurdert hva som må gjøres med framtida pensjon, og kommet fram til at pensjonsalderen må heves i takt med økende levealder. Dersom Stortinget vedtar disse endringene vil det føre til at nyutdannede Kaspara Halkjelsvik må jobbe til hun er 73 år.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal mener det ikke er store sjanser for at framtidas barnehagelærere vil klare å stå i jobb så lenge.

– Sjansen er så godt som null! Hvis barnehagene skal være slik de er i dag, vil det sannsynligvis bare være en og annen som kan stå i arbeid til de blir 73 år, sier Handal. I dag er gjennomsnittlig avgangsalder for barnehagelærere omtrent 60 år.

Handal mener at det må store endringer til for at barnehagelærere skal klare å jobbe til de er over 70.

– Barnehagens bemanning må bedres. Det er det aller viktigste seniortiltaket. Barnehagelærere oppgir selv dårlig bemanning og stor arbeidsbelastning, som en av de viktigste grunnene til at de går av tidlig, sier Handal.

Dersom pensjonsalderen heves, men det ikke blir flere ansatte per barn, tror Handal mange barnehagelærere vil rammes hardt.

– Konsekvensen for den enkelte blir en forverring og forsterking av det vi ser i dag, nemlig at alt for mange barnehagelærere går av som uføre, og med relativt dårlige trygdeytelser, sier han.

Men ifølge lederen for Utdanningsforbundet er det ikke bare den enkelte barnehagelærer som vil tape på en slik ordning.

– For samfunnet er konsekvensen tap av kunnskap, kompetanse og nødvendig arbeidskraft. Resultatet av bemanningssituasjonen i barnehagen er både dårlig privatøkonomi for eldre barnehagelærere, og veldig dårlig samfunnsøkonomi, sier han.

Powered by Labrador CMS