Marianne Lange Krogh

Reagerer på nye obligatoriske prøver:
– Vitner om lite tiltro til lærerne

Utdanningsforbundet i Oslo synes lite om at byrådet gjeninnfører tre obligatoriske prøver i Osloskolen.

Publisert

– At Oslos byråd gjeninnfører obligatoriske prøver vitner om et stort kontrollbehov og lite tiltro til at Oslos dyktige lærere gir elevene den opplæringen de har krav på, skriver leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krogh i en sms til Utdanningsnytt. 

Mandag kom nyheten om at Høyres utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden, fisker frem igjen velkjent Høyre-politikk: Tester. 

Det rødgrønne byrådet gjorde flere av prøvene frivillig. Men nå gjeninnføres to obligatoriske prøver på fjerde trinn, i lesing og regning, og en obligatorisk prøve i lesing på sjette trinn. 

– Måler kun et utsnitt

Ifølge Midtgarden følger hun anbefalingene fra Utdanningsetaten. Men Utdanningsforbundet har hun ikke lyttet til. De ønsker ikke denne typen prøver velkommen tilbake. 

– Standardiserte tester måler kun et utsnitt av eleveneskunnskap her og nå, mens det lærere trenger er verktøy til å kartlegge når læreren, som jo er den som kjenner elevene i klassen sin best, mener det trengs for elevgruppen eller enkeltelever, sier Marianne Lange Krogh. 

Hun representerer 15.000 Oslo-lærere. 

– Det er synd at byråden ikke lytter til dem, sier Krogh. 

– Gammeldags skolepolitikk

Midtgarden på sin side hevder at både fagfolk og lærere har gitt uttrykk for et ønske om flere obligatoriske prøver fordi det gir bedre grunnlag for å tilpasse undervisningen best mulig. 

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), leder for kultur og utdanningsutvalget i bystyret, og tidligere byråd for oppvekst og utdanning, kaller innføringen gammeldags skolepolitikk.

– Høyre har satt Osloskolen i full revers. Først tok de skolematen, så stanset de arbeidet med en bedre inntaksmodell. Nå innfører de på ny teste- og puggeskolen. De viser mistillit til lærerne og påfører barn flere nederlag. Det er helt feil medisin når mobbingen og skolevegringen øker, sier hun til NTB.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS