Julie Remen Midtgarden (H).

Gjeninnfører tre obligatoriske prøver i Osloskolen

– Elevene har rett i å vite hvordan de ligger an, sier Oslos utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden. 

Publisert Sist oppdatert

Derfor gjøres to prøver for elevene i fjerde klasse og én for sjetteklassingene obligatoriske igjen allerede kommende skoleår, forteller hun til VG.

– Når du ser på utviklingen i elevenes grunnleggende ferdigheter, resultater på nasjonale prøver og PISA så er det viktigere enn noen gang å kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter. De må kunne lese, skrive og regne for å kunne ha en jobb og for å lykkes i livet, sier Oslos utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden til VG. 

Med det annonserer hun at gjeninnfører tre obligatoriske prøver i Osloskolen: 

To overgangsprøver i lesing og regning på 4.trinn og Osloprøven i lesing på 6 trinn.

Det, sier Midtgarden, er i tråd med anbefalingene fra Utdanningsetaten. 

– Rettighet for elevene

– De mener at det er et viktig verktøy både for lærerne og skolene for at de skal kunne tilpasse undervisningen best mulig til den enkelte elev og elevgruppene, sier hun til VG. 

– Skal elevene få den undervisningen og tilretteleggingen de har krav på, så må vi også ha noen felles prøver som alle kan få. Så jeg ser på det som en rettighet for elevene også: Du skal vite hvordan du ligger an. 

Osloprøver er utformet spesielt for Osloskolen, etter mal fra nasjonale prøver. Forrige byråd, det rødgrønne, gjorde prøvene frivillige, bortsett fra prøvene i naturfag på 4.- og 7. trinn. 

I dag er det rektor ved skolen som avgjør om de frivillige prøvene skal gjennomføres. 

Julie Remen Midtgarden innrømmer overfor VG at hun er forberedt på reaksjoner når ytterligere to prøver nå blir obligatoriske. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS