Ekte vennskap på skolen er en motkraft mot mobbing

En svensk doktoravhandling konkluderer med at skolen bør være mer opptatt av det relasjonelle og jobbe for at barn inngår ekte vennskapsrelasjoner. 

Publisert Sist oppdatert

I doktoravhandlingen har den tidligere læreren Mimmi Norgren Hansson studert relasjoner og omsorg mellom barn  og betydningen av dem. 

Hun konkluderer med at det er viktig for å barn å inngå ekte vennskapsrelasjoner på skolen og at det vil motvirke mobbing. 

– Å synliggjøre relasjonenes betydning er en viktig del av å forebygge mobbing og skape et positivt og styrkende skolemiljø, sier Mimmi Norgren Hansson til forskning.se. 

Fokuserte på utrygghet

I avhandlingen beskriver Hansson hvordan  jobben som lærer på mellomtrinnet på en liten skole i Västerbotten inspirerte henne til å dykke dypere i temaet vennskap, omsorg og relasjoner. 

På den tiden var hun en del av skolens såkalte «trygghetsteam», som bestod av henne selv, en spesialpedagog og skolens rektor. Deres oppgave var å jobbe med elevens trygghet på skolen og i det, skriver Hansson, lå det en implisitt antagelse om utrygghet. 

«En gjentakende diskusjon var de utrygge stedene som vi kontinuerlig kartla sammen med skolens elevråd. Steder hvor ingen voksen så eller hørte hva som skjedde», skriver hun. 

Hun forteller at hun bidro med å innføre et dokumentasjonssystem for å identifisere mønstre i regelbruddene og konfliktene som oppsto. 

«De involverte skulle kartlegges; hvor og når skjedde konfliktene? Hvordan kan trygghetsteamet motvirke disse gjentakende mønstrene av uenighet og krangling?»

Men, skriver Hansson, et sted i disse diskusjonene fikk hun en følelse av at de hadde misforstått oppdraget sitt. Elevenes relasjoner til hverandre ble stadig beskrevet og forstått som risikofylte. Men når hun snakket med dem, ga de kloke og reflekterte svar. Og hun så hvor mye godt de gjorde for hverandre hver dag. 

«Med elevene våre som forbilder, startet vi en ny type trygghetsarbeid.», skriver Hansson. 

Skapte tilhørighet

«Ideen var ganske enkel; i stedet for å fokusere på elevenes konflikter og regelbrudd, ønsket vi å se deres relasjoner som positive forbilder for fellesskap på skolen. Ved å skape aktiviteter der man kunne delta som enkeltperson, men sammen med andre, jobbet vi med å plassere elever uten eller med få vennskapsrelasjoner i sammenhenger der de følte tilhørighet.»

Men til tross for gode resultater. var det noen spørsmål de ikke klarte å løse. Hvordan kan man endre et innarbeidet fokus på risiko, regelbrudd og konflikt? Og på hvilken måte kan elevenes relasjoner i stedet inspirere til et systematisk arbeid for et positivt skolemiljø?

Hansson bestemte seg for å forlate læreryrket og fordype seg i disse spørsmålene. 

Relasjoner, ikke handlinger

Som en del av doktoravhandlingen har hun intervjuet elever på sjette trinn om deres opplevelser av å gi og motta omsorg innenfor vennskapsrelasjoner på skolen. Der fant hun at elevene mener det spiller en rolle hvem som viser omsorg og hvorfor. 

– Enkelt sagt bestemmer vennskapsrelasjonene hvordan elevene forstår omsorgshandlinger. Hvis elevene ikke har en god relasjon fra før, er det vanskeligere å vise at man bryr seg om hverandre når noen for eksempel blir lei seg, sier Hansson til forskning.se.

Hun mener dette kan være viktig å tenke på når man arbeider med skolens verdioppdrag, og at dette må bli en grunntanke når skolen skal forstås og organiseres. 

– Det er de ekte vennskapsrelasjonene som er betydningsfulle for elevene, ikke handlingene i seg selv. Dette spiller igjen en rolle for hvordan man arbeider på skolen. Hva skal man gjøre for at alle barn skal få inngå i ekte vennskapsrelasjoner? spør Hansson. 

Konkurranse kan  forverre

I forskningen hennes kommer det også frem at omsorg ofte oppstår i forhold til det som er vanskelig på skolen. Når elevene er triste, sinte eller har skadet seg, viser andre omsorg ved å prøve å forbedre deres situasjon. 

Men, sier Hansson, omsorg bør også brukes som en forsterkende handling, som bekrefter noens suksess. Hun spør seg om ikke prestasjons- og konkurransefokuset i skolen kan føre til det motsatte. 

– Det er ikke noe jeg skriver om i avhandlingen, men om man tillater seg å spekulere, kan man tenke seg at det prestasjons- og konkurransefokus som finnes i skolen, kan begrense elevenes evne til å forsterke hverandres suksesser, sier Mimmi Norgren Hansson.

Powered by Labrador CMS