Signeringen av lærekontraktene foregikk i høytidelige former i Laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening.  Foto: Marianne Ruud
Signeringen av lærekontraktene foregikk i høytidelige former i Laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening. Foto: Marianne Ruud

Innvandrere undertegnet 18 lærekontrakter i tømrerfaget

Snart skal de bidra til å bygge Norge. Torsdag signerte 18 innvandrere lærekontrakt i tømrerfaget. I fire år skal de veksle mellom teori på Hellerud videregående skole og praksis i bedrift.

Publisert

– Etter to uker med praksis i bedrift ser jeg hvor viktig det er å ha svennebrev, sier Bilal Basrak. Den 21. mars undertegnet han og 17 andre innvandrere lærekontrakt i tømrerfaget.

Signeringen av lærekontraktene foregikk i høytidelige former i Laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening.

Også Radwan Baki signerte lærekontrakt i tømrerfaget. Han og de andre elevene i tømrerklassen på Hellerud fikk besøk av flere statsråder høsten 2018, i forbindelse med lanseringen av regjeringens integreringsstrategi. Der overrakte Radwan Baki, som også er kunstner, et bilde til Erna Solberg.

Mohammad Alhammuod er en av de andre lærlingene. Han har bodd tre år i Norge og har tidligere jobbet som servitør i Oslo. Nå gleder han seg til å ta fatt på tømreropplæringen.

Yassine Bouafia er en av to som har hatt praksisplass hos Skanska. Snart skal han ha tre uker til med praksis der. Der er Yassine veldig fornøyd med.

En av arbeidsgiverne som undertegnet lærekontrakt er bygg- og tømrermester Espen Skjærholt. Han sa at Oslo har et stort behov for flere arbeidstakere med svennebrev i tømrerfaget.

 

Stolt av elevene sine

Lærer Ben Ivar Engebretsen er veldig stolt av sine 18 elever. Han er både utdannet yrkesfaglærer i tømrerfaget, realfagslærer og norsklærer. Engebretsen er imponert over hvor fort elevene har lært. De går gjennom et krevende utdanningsløp og mange har sterke historier bak seg.

– Dette er en spesiell klasse og elevene er med meg i tankene hele tiden. Men bare på en positiv måte, sier Engebretsen

– Hvor fort fikk dere tak i lærebedrifter?

– Jeg ba om å få ha elevene i et halvt år, før vi begynte jakten på lærebedrifter. Dette er et fireårig løp, som er krevende, så derfor måtte vi finne dem som virkelig er motiverte for å gjennomføre. Vi hadde flere intervjurunder før vi endte opp med disse 18 som i dag har tegnet lærekontrakt, sier Engebretsen.

Engebretsen var tydelig rørt da de 18 elevene hans kunne ta Harald Hansen i hånden en etter en. Hansen, som er leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo, signerte også hver av lærekontraktene.

– Med gode lærebedrifter kan jeg love dere tett oppfølging helt fram til svennebrevet i 2022. Hvis dere jobber hardt, skal vi sørge for at dere får all hjelp til å fullføre læreløpet, sa Harald Hansen.

 

Har bakgrunn fra flere land

Lærlingene kommer fra blant annet Syria, Somalia, Iran, Eritrea, Sri Lanka og Afghanistan. Elevene er mellom 25–47 år. Andre elever på Hellerud videregående skole kaller det «pappaklassen». For flere har familie og barn. Noen av dem har vært i Norge bare tre, fire år. Likevel snakker de allerede godt norsk.

De 18 går et fireårig vekslingsløp der teorien tas på Hellerud videregående skole, mens læretiden foregår i bedrift. Helt til fullført svennebrev skal de veksle mellom skole og bedrift.

Modellen er tilpasset innvandrere og er et samarbeid mellom Oslo voksenopplæring på Helsfyr, NAV, Opplæringskontoret for tømrerfaget og Hellerud videregående skole.

 

Første gang opplæringsmodellen brukes i tømrerfaget

Rektor Torunn Thomassen fra Oslo Voksenopplæring Helsfyr deltok på undertegningen av lærekontraktene.

Hun er imponert over hvordan de voksne elevene på Hellerud videregående skole lærer seg tømrerfaget og norsk samtidig. I tillegg er de allerede blitt gode på fagspråket som brukes på arbeidsplassen.

– Det fine med prosjektet er at språkopplæringen og fagutdanningen går hånd i hånd, og at elevene sikres formell kompetanse for å komme seg raskt ut i varig arbeid, sier Thomassen.

– Opplæringsmodellen som har fått navnet «Helsfyrmodellen» har tidligere vært tatt i bruk med lærlinger innen helsefag og omsorgsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og kokkefaget.

– Dette er første gang opplæringsmodellen tas i bruk i tømrerfaget, sier Thomassen.

– Skal bidra til å bygge byen vår

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne var også til stede da lærlingene undertegnet kontrakten. Hun sa at hun er veldig stolt av prosjektet:

– I dag starter 18 menn med innvandrerbakgrunn reisen mot et svennebrev. De får tilpasset opplæring og er topp motiverte. Etter hvert skal de ut på en arbeidsplassene, bli kjent med nye kollegaer og utvikle seg videre. Og de skal bidra til å bygge byen vår, sa Marcussen.

– Oslo vokser og har et stort behov for tømrere, så dette er et viktig prosjekt både for byen og for deltakerne.

– Samarbeidet mellom blant annet Nav og Oslo Voksenopplæring har nå begynt å bære frukter. Jeg er spent på å se hvilke resultater som kan oppnås når sysselsettingsprogrammet skal inn i alle områdesatsingene, sa Marcussen.

Det gjennomføres tre områdesatsinger i Oslo: Groruddalssatsingen, Indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen. Områdesatsingene har tre delprogrammer: nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting.

 

Powered by Labrador CMS