Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (H).

Høyre vil fortsatt at lærerstudenter skal ta mastergrad

Mastergrad for grunnskolelærere var topp prioritert da Høyre danna regjering i 2013. Det er det fortsatt.

Publisert

– Høyre står fast på behovet for master i grunnskolelærerutdanninga og en storsatsing på kompetanse i lærerstudiet, sier Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant og tidligere kunnskapsminister for Høyre.

Og dermed markerer partiet sitt standpunkt i diskusjonen om lærerutdanningene. Fredag kom nyheten om at regjeringen ønsker å gjøre lærerutdanningen mindre akademisk. 

Ferske undersøkelser fra Nokut har vist at en av fire lærerstudenter og en av tre lærerutdannere er skeptiske til nytten av masterkrav i grunnskoleopplæringa. 

Men i partiet Høyre, som hadde masterkravet i lærerutdanninga høyt på prioriteringslista da de danna regjering med Fremskrittspartiet i 2013, er det ingen tvil om behovet.

– En masterutdanning er avgjørende for å kunne takle den komplekse hverdagen i skolen, sier Jan Tore Sanner.

– Derfor er det skremmende at stemmer, særlig fra venstresida i politikken, nå tar til orde for å senke krav og omfang på utdanninga til dem som skal utføre de viktigste oppgavene i vårt samfunn, fortsetter han.

Kompetanse for framtida

– Hva sier du til de studentene som sier de ikke ser vitsen med å skrive masteroppgave?

– At de vil skjønne det når de har jobba en stund. Masterutdanninga gir dem kompetanse fram i tid. Det er det høye nivået på utdanninga som gjør dem i stand til å undervise i det samfunnet vi har om en ti års tid. For en ting er sikkert; det vil ikke bli enklere å være lærer.

– Kunne vi brukt en femårig lærerutedanning annerledes for å møte behovet for mer allsidige lærere bedre? Som å la studentene kvalifisere seg i fire fag i stedet for to, men uten masterfordyping?

– Vi kan alltid diskutere innholdet i lærerutdanninga. Men vi kan ikke ta bort behovet for masterutdanning.

Lenger praksis 

 – I en spørreundersøkelse fra Nokut, publisert nå i mars, sier halvparten av de spurte lærerstudentene at de ønsker seg lenger praksis. Hvordan skal de få det når masteroppgava tar så mye tid?

– Praksis er svært viktig. Men i tida som kunnskapsminister erfarte jeg at kvaliteten på praksisundervisninga varierte sterkt. Noen steder fungerte det flott. Men jeg møtte også studenter som mest satt på lærerværelset i praksistida. Så vi trenger bedre praksis, ikke lengre praksis, sier Jan Tore Sanner.

Dårlig ide

Da Høyre lanserte kravet om masterutdanning i grunnskolelærerutdanninga i 2013 var både Arbeiderpartiet og Senterpartiet negative.

– Å skrive en forskningsbasert oppgave kan være riktig for noen, men det er ikke det norsk skole først og fremst trenger, sa Trond Giske (Ap). 

Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien kalte det en dårlig ide.

Nå sier hennes partifelle og forskningsminister Oddmund Hoel at målet er at« profesjonsfagene skal bli mer jordnære igjen.»

– Utdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet, forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS