Rekordmange studier for lærere som ønsker videreutdanning

Lærere som ønsker videreutdanning, kan velge mellom 180 ulike studietilbud til høsten.

Matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk er prioritert, men det finnes også tilbud innenfor flere andre fag.

– De fleste av de 180 studietilbudene er innen de prioriterte fagene. Men i tillegg finnes det tilbud blant annet om pedagogikk som retter seg mot lærere som skal undervise elever med et annet morsmål, naturfag og praktisk-estetiske fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Over 5.000 lærere kan få plass på videreutdanning høsten 2016. Søknadsfristen er 1. mars.

Powered by Labrador CMS