Bjørn Revil, gruppeleder for FNB i bystyret i Oslo.

Ber byrådet utrede mer bruk av hjemmekontor for lærere

Erfaringene fra smitteverntiltaka mot korona bør føre åpne opp for mer bruk av hjemmekontor for lærere, meiner Bjørn Revil (FNB).

Publisert Sist oppdatert

– Arbeidstakere i ulike bransjer sier de er blitt så tilfredse med hjemmekontor, at de gjerne vil fortsette med også etter epidemien, og flere firmaer åpner for dette. Da synes jeg det er viktig at lærere, som tidligere brukt hjemmekontor mye og var svært tilfredse, skal få være med på den endringa, sier Bjørn Revil.

Revil, som er lærer sjøl, sitter i Oslo bystyre for Folkeaksjonen for nei til mer bompenger, og er med i kultur- og utdanningskomiteen.

Nå har han sendt forslag til byrådet om å utrede mulighet for at lærere som ønsker det skal få benytte hjemmekontor til planlegging og retting.

Ber om kontor-kartlegging

Revil meiner bruken av hjemmekontor som smitteverntiltak har vist oss at hjemmekontor kan fungere godt, og at det derfor igjen bør åpnes mer opp for at lærere kan benytte seg av det.

Han peiker blant anna på at det er tungt å sette seg ned rett etter undervisning og gå i gang med planlegging av kommende aktiviteter. Da kan det for mange dette best gjøres hjemme.

Revil vil også at møter på skolene i større grad enn i dag skal bli nettmøter. Dessuten ønsker bedre kontorforhold for lærerne på skolene. Han ber byrådet i samarbeid med verneombudene å undersøke arbeidsrommene for lærere i Osloskolen, og kartlegge kontorplass per lærer, lys- og støyforhold, samt luftkvalitet.

I forslaget til byrådet skriver han:

"De siste årene har lærernes arbeidssituasjon medført større grad av bundet tid og mindre mulighet for hjemmekontor. På mange av Osloskolene har lærerne blitt henvist til overfylte kontorlandskaper med dårlig ventilasjon og ofte mangelfulle lysforhold, samt for mye forstyrrende støy. Ordningen med "bundet tid" gjør også at lærerne må utføre dette arbeidet rett etter mange krevende og slitsommer undervisningsøkter, mens man tidligere kunne jobbe på kvelden hjemme etter å ha hvilt seg en stund".

Les også: Vi må snakke om lærernes arbeidstid

– Bedre plass med hjemmekontor

– Bedre samarbeid har vært et mye brukt argument for bunnet tid for lærere. Hva sier du til dem som hevder det?

– Jeg arbeider sjøl på en privat skole der vi har svært mye ubundet tid. Og vi samarbeider svært godt. Nettopp det at vi disponerer tida vår så fritt tror jeg er medvirkende til det, sier Revil, og fortsetter:

– Hjemmekontor skal naturligvis være frivillig. Men hvis dette er i ferd med å etablere seg som et gode for flere av arbeidstakerne i Oslo kommune bør det også omfatte lærerne.

Samtidig meiner han at hvis undersøkelsen han ber om av kontorforholda for lærerne viser at mangelærere har dårlige arbeidsplasser er hjemmekontor en fordel.

– Hvis plass, lys og luft er et problem på kontorplassene på skolen vil det bli en bedring bare ved at færre benytter seg av dem, sier han.

Les også: Stor undersøkelse viser at lærere er misfornøyde med kontorplassen sin

Ville tilbake til skolen

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Haugerud skole i Oslo, Ida Hauknes, påpeker at lærerne der var det viktig nettopp å komme tilbake til skolen etter perioden med fjernundervisning.

– Å få komme tilbake til skolen for å gjøre jobben der, det var det mine kolleger på Haugerud skole i Oslo så mest fram mot i korona-nedstrenginga, sier hun.

Ledelsen og lærerne ved Haugerud skole forhandla for en del år siden fram en arbeidstidsavtale der noe mer tid er bundet til skolen enn det som er vanlig på skolene.

– Dette var et ønske fra både lærernes og ledelsens side. Målet var å tilrettelegge for samarbeid lærerne imellom, understreker Hauknes.

– Hvis noen av spesielle grunner har behov for utvida bruk av hjemmekontor i perioder er erfaringa vår at det ikke er vanskelig å få.

Powered by Labrador CMS