Antall årsverk i skolehelsetjenesten øker

Antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten økte med 53 prosent fra 2015 til 2022.

I perioden har antall årsverk økt fra 4457 til 6827 årsverk.

– Dette bidrar til å sikre at barn, unge og gravide får faglig forsvarlige tjenester, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen på direktoratets nettsider.

Hun viser til en ny rapport som tar for seg årsverksutviklingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både fordelt på utdanning, fra 2015-2022, og fordelt på deltjenester i perioden 2020 til 2022.

Antall avtalte årsverk per 10.000 innbyggere i alderen 0-20 år økte nasjonalt fra 33,6 til 52,5 i sjuårsperioden fram til 2022. Det er en kraftig økning på 56 prosent i antall ansatte per 10.000 barn.

 Nordland har høyest dekning i helsetjenestene med 60 avtalte årsverk per 10.000 innbyggere i alderen 0-20 år. Rogaland hadde lavest dekning med 45,3 årsverk. Tallene er for 2022. 

Det er ingen bemanningskrav knyttet til hvor mange årsverk man skal ha i de ulike deltjenestene, men 26 prosent går til skolehelsetjenesten på barnetrinnet.

Til sammen utgjør årsverkene som følger opp barna i tenåringsperioden, under 20 prosent, fordelt på Skolehelsetjenesten ungdomstrinnet (11 prosent), skolehelsetjenesten videregående skole (5,7 prosent) og helsestasjon for ungdom (2,7 prosent).

Mens dekningsgraden per 1000 barn øker for barn i alderen 0-5 år og i barneskolealder, er dekningsgraden stabil og lavere for tenåringene.

Store lokale variasjoner

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Utdanningsdirektoratet og Kostra, der kommunene én gang i året rapporterer antall årsverk de har i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Hdir påpeker at innrapportering og tolkning av skjema varierer, noe som medfører at tall på kommunenivå må tolkes med varsomhet.

Generelt har både antall årsverk og årsverk per 10.000 innbyggere i alderen 0-20 år økt hvert år i perioden 2015 til 2022. Alle fylkene har økt antall årsverk fra 2020-2022.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS