Jenter er mer plaget av skolestress enn gutter. I en fersk rapport fra Kunnskapssenter for utdanning får skoler tips til hvordan de kan motvirke negativt stress. Ill.foto: Martin Walls, FreeImages
Jenter er mer plaget av skolestress enn gutter. I en fersk rapport fra Kunnskapssenter for utdanning får skoler tips til hvordan de kan motvirke negativt stress. Ill.foto: Martin Walls, FreeImages

Slik kan skolene motvirke negativt stress

Mye lekser og overgang til ny klasse eller ny skole trekkes frem av forskerne som faktorer som kan gå ut over elevenes sosiale relasjoner, og dermed bidra til negativt stress. I en rapport får skoler fire anbefalinger om hva de kan gjøre for å motvirke negativt stress.

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet laget en rapport om årsakene til skolestress. Rapporten er en kunnskapsoppsummering basert på 33 vitenskapelige studier gjennomført i 28 land. Den konkluderer med at jenter er mer bekymret, har flere psykiske plager og blir lettere utbrent av skolearbeid enn gutter. 

– Vi må unngå at det utvikler seg en stresskultur på enkelte skoler, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Stress i skolen skyldes ifølge rapporten en ubalanse mellom krav og forventninger på den ene siden og støtte og ressurser på den andre siden. Det handler både om forventninger elevene har til seg selv og forventninger fra skolen, lærerne, foreldrene og samfunnet hvor de skal få en jobb og lykkes.

 

Jenter stresser hverandre

– Langvarig negativt stress kan ha alvorlige helsekonsekvenser. Det er derfor viktig at skolene er oppmerksomme på elever som er stresset eller har psykiske plager. Både lærere og foreldre bør snakke med elevene om forventninger og prestasjonspress, sier kunnskapsministeren.

Av de 33 studiene forskerne har gjennomgått har hele 22 undersøkt kjønnsforskjeller i opplevelsen av skolestress. Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og stress knyttet til skolearbeid enn gutter. Flere av studiene finner at 15 år gamle jenter er de som opplever mest skolepress.

Ifølge en fersk, svensk studie er det større forventninger til jenter enn gutter når det gjelder prestasjoner og at de skal jobbe hardt på skolen. Rapporten peker også på at jenter påvirker hverandre og kan bidra til en "stresskultur" på skolen.

 

God klasseledelse viktig

Forskning viser at god undervisning og god klasseledelse har positiv innvirkning på elevenes psykiske helse og kan virke som en "buffer" mot negativt stress.

Rapporten kommer med fire anbefalinger om hva skolene kan gjøre for å motvirke negativt stress:

1) Engasjerende undervisning

2) Sosialt godt læringsmiljø

3) Jevn arbeidsbelastning

4) Unngå utvikling av en «stresskultur» på skolen