Haugesund vil ha videre satsing på skolebiblioteker

Haugesund kommune vil satse på skolebiblioteker for å forbedre tilbudet til elevene.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren har lagt frem saken for utvalg for oppvekst, som skal diskutere forslaget.

Bakgrunnen for saken er et vedtak som oppvekstutvalget gjorde i september 2022. De ønsket å etablere klare retningslinjer for tidsressurser og budsjetter for skolebiblioteker som en del av kvalitetsstandardene for skolebiblioteker. I tillegg ønsket de oppgraderinger av skolebibliotekene i tråd med anbefalinger, innen 2025.

I Norge har alle elever rett til tilgang til et skolebibliotek, men det er ingen spesifikke krav til kvalitet eller ressurser. Haugesund kommune samarbeider i dag med det lokale folkebiblioteket for å gi elevene et skolebibliotektilbud. Imidlertid varierer ressursene og tilbudene fra skole til skole.

Andre kommuner, som Oslo og Grimstad, har utarbeidet standarder for skolebiblioteker, inkludert anbefalte budsjetter og ressursallokering. En evaluering fra Udir viser at elever leser mer når det satses på skolebibliotek.

Haugesund kommune har også mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å forbedre skolebibliotekene. Kommunedirektøren oppfordrer til fortsatt satsing på skolebiblioteker og understreker betydningen av ressursfordeling og bokinnkjøp per elev som minimumsstandard.

Saken skal nå diskuteres av Utvalg for oppvekst, og resultatet av diskusjonen vil avgjøre eventuelle endringer i satsingen på skolebiblioteker i Haugesund kommune.

Powered by Labrador CMS