Elever leser mer når det satses på skolebibliotek

Satsing på skolebibliotek gir resultater, viser evalueringa av tilskuddsordninga for skolebibliotek.

Publisert Sist oppdatert

I alt 52 kommuner har i åra 2018 og 2019 fått tilskudd til skolebibliotek. Tilskudda er brukt til tiltak som økt kompetanse for skolebibliotekarer og lærere, og lengre åpningstider. Til sammen er det gitt tilskudd for 27,5 millioner. Resultatet av dette er at flere elever tar i bruk biblioteket og at elevene leser mer.

Dette kommer fram i ei undersøking utført av den norske avdelinga av det nordiske analyseselskapet Oxford research på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Leselyst

I skoler og kommuner som fra før brukte skolebiblioteket aktivt har tilskuddet bidratt til å forsterke arbeidet med leselyst og leseferdighet. Der aktiviteten rundt skolebiblioteket i utgangspunktet ikke var særlig stor, har tilskuddet gitt økt engasjement, som etablering av skolebibliotekplan og mer strategisk bruk av skolebiblioteket i arbeid med lesestimulering, ifølge rapporten.

Les også: Frykter at skolebibliotek forsvinner

Mangfold

Kompetansehevingstiltaka for ansatte ser ut til å ha endra måten skolen bruker biblioteka. Her peiker ikke rapporten på spesifikke endringer, men understreker tvert om at mangfoldet i bruken av skolebiblioteket er stort i kommunene som har fått tilskudd.

Få planer

Ifølge rapporten har ni av ti skoler skolebibliotek. Men bruken av skolebibliotek er i liten grad nedfelt i skolens planer. En av ti skoler har en utdanna bibliotekar som ansvarlig for biblioteket. Det vanlige er at det er en lærer uten bibliotekfaglig tilleggsutdanning som er bibliotekansvarlig.

Ut med skolebibliotek

Neste år skal Stortinget behandle forslaget til ny opplæringslov som kom i 2019. Der er formuleringa i dagens opplæringslov om at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek endra. I stedet heter det at alle elever skal ha tilgang til bibliotek. Dette har skapt frykt for at skolebiblioteket kan forsvinne.

Powered by Labrador CMS