Oslo 2016Ung kvinne låner bøker på Deichmanske bibliotek. Blått skjørt. Leter etter bøker i bokhyllen.NB! MODELLKLARERTFoto: Thomas Brun / NTB

Økt tilgang til bøker økte leselysten

Gjennom en prøveordning har 200 skolebibliotek fått tilgang til flere bøker. 97,5 prosent av skolene melder om økt leselyst eller mer utlån.

Ifølge Klassekampen kommer det fram i en foreløpig gjennomgang. Den fullstendige gjennomgang kommer til høsten.

Ifølge gjennomgangen låner de som allerede lånte bøker fra før, nå enda flere. I tillegg er mangfoldet i utlånet økt, samt at elevenes lesetid har gått opp.

Rådsleder Sigmund Løvåsen i Kulturrådet kaller prøveordningen en suksess.

– Det viser hvordan man med nokså enkle grep og relativt små bevilgninger kan bruke det etablerte virkemiddelapparatet til å øke barn og unges tilgang til litteratur, sier han.

Løvåsen forteller at ordningen er forsøk på å utjevne forskjeller mellom skoler som bare har én hyllemeter bøker til fordeling på samtlige elever og andre som har tilgang til store by- og bygdebiblioteker.

– Formålet er å gi barna en reell mulighet til å velge lesing og bøker, uavhengig av kommuneøkonomi og hvilket hjem de kommer fra, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS