Regjeringen styrker skolebibliotekene med 25 millioner kroner

30 kommuner får totalt 25 millioner kroner av regjeringen til skolebibliotek.

Publisert

– Vi ser at barn og unge leser stadig mindre og dette er en trend vi må snu. Å satse på skolebibliotekene er ett av flere viktige bidrag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I mars i år kom resultatene fra PIRLS-undesøkelsen, en internasjonal undersøkelse som kartlegger leseferdighetene til 10-åringer i 65 land. Leseresultatene viste at  norske 10-åringer ligger godt over det internasjonale gjennomsnittet, men resultatene faller i nesten samtlige land – og i Norge faller de mest. De er tilbake på 2006-nivå. 

Norske 10-åringer rapporterer også om lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Kun 13 prosent sier de liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Undersøkelsen viser også at færre elever leste på fritiden i 2021 enn i 2016.

Da PIRLS-tallene forelå lovet kunnskapsministeren mer penger til skolebibliotekene. Nå er det klart at 30 kommuner får totalt 25 millioner kroner av regjeringen.

Prioriterer levekårsutsatte områder

Kunnskapsdepartementet skriver at målet med tilskuddet er å styrke skolebibliotekenes arbeid med leseferdigheter og leseglede, og øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av bibliotekene. Tilskuddet skal også bidra til at skolebibliotekene blir en integrert del av skolens helhetlige pedagogiske tilbud.

Disse kommunene får tilskudd

Alstahaug kommune, 1 675 000 kr

Austevoll kommune, 835 000 kr

Bømlo kommune, 70 000 kr

Drammen kommune, 2 817 000 kr

Fredrikstad kommune, 810 000 kr

Gjerstad kommune, 965 000 kr

Haugesund kommune, 2 000 000 kr

Indre Østfold kommune, 875 200 kr

Karmøy kommune, 525 000 kr

Kristiansand kommune, 404 656 kr

Larvik kommune, 450 000 kr

Lavangen kommune, 150 000 kr

Levanger kommune, 550 000 kr

Marker kommune, 900 000 kr

Nissedal kommune, 300 000 kr

Notodden kommune, 661 518 kr

Randaberg kommune, 350 000 kr

Risør kommune, 350 000 kr

Sandnes kommune, 770 000 kr

Skien kommune, 1 192 006 kr

Sola kommune, 1 203 750 kr

Steigen kommune, 500 000 kr

Stjørdal kommune, 984 000 kr

Sveio kommune, 410 550 kr

Trondheim kommune, 1 292 000 kr

Tvedestrand kommune, 875 000 kr

Vang kommune, 210 000 kr

Vennesla kommune, 1 500 000 kr

Vindafjord kommune, 558 000 kr

Våler kommune (i Viken), 527 000 kr

– Skolebibliotekene er en viktig arena for fellesskap og inkludering, som kan bidra til å utjevne sosial ulikhet. Derfor har vi i år prioritert levekårsutsatte områder, sier Brenna.

De siste tre årene har en prøveordning fra Kulturrådet sikret 200 norske skolebibliotek i grunnskolen tilgang til flere bøker. De foreløpige resultatene av ordningen viser at det har økt leselysten blant elevene.  97,5 prosent av skolene melder om økt leselyst eller mer utlån.

Regjeringen har også startet arbeidet med en egen leselyststrategi som skal skape en bedre lesekultur hos barn og unge. Leselyststrategien skal være ferdig i 2024. 

Tilskuddet til skolebibliotekene er forvaltet av Utdanningsdirektoratet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS