Ser på tiltak for å øke antall kvalifiserte lærervikarer i Haugesund

Debatten rundt bruken av ukvalifiserte lærere i norske skoler har gått både nasjonalt og lokalt, og i Haugesund kommune blir det nå vurdert tiltak for å forbedre kvaliteten på undervisningen.

Publisert Sist oppdatert

En nylig gjennomført kartlegging i Haugesundsskolen, i samarbeid med fagorganisasjonene, avdekket at i uke 43 i fjor utgjorde de ikke-kvalifiserte vikartimene hele 40 prosent av totalen. Dette har ført til en diskusjon om hvilke tiltak som skal tas for å øke andelen kvalifiserte lærere i undervisningen.

Blant de foreslåtte tiltakene er etablering av en vikarpool med fast ansatte lærere som kan ambulere mellom skolene i kommunen. Dette tiltaket har tidligere vist seg effektivt i andre kommuner, spesielt for å dekke langvarig fravær. Imidlertid er ikke alle enige om at dette er den beste løsningen.

Flertallet av skolene i Haugesund mener at det mest effektive tiltaket vil være å øke grunnbemanningen på hver enkelt skole. Dette vil gi skolene muligheten til å løse vikarutfordringer internt og ha kvalifiserte vikarer tilgjengelige. Det hevdes at dette vil styrke det profesjonsfaglige fellesskapet på skolene og gi bedre kontinuitet for elevene.

Utdanningsforbundet støtter tiltaket med ambulerende lærervikarer i faste stillinger, samtidig som de kan akseptere en styrking av grunnbemanningen på skolene, forutsatt at dette blir en forutsigbar ordning for lærerne.

Skolelederforbundet ser også på økning av grunnbemanningen som det beste tiltaket, da rekruttering av lærere til en vikarpool kan vise seg å være utfordrende.

Etter en totalvurdering mener kommunedirektøren at det å øke grunnbemanningen på skolene vil være det mest effektive tiltaket for å øke andelen av kvalifiserte lærere i undervisningen.

 

 

Powered by Labrador CMS