Lærerutdanningen på Nesna er over 100 årgammel.

Eneste i sitt slag i Norge:

Nesna slår sammen utdanningen for grunnskolelærere

Allerede fra høsten 2025 av kan man utdanne seg til å bli grunnskolelærer fra 1-10 trinn. 

Publisert Sist oppdatert

I dag må studenter velge om de vil være lærere for 1. - 7.klasse eller 5. - 10.klasse. Men mandag ga Kunnskapsdepartementet grønt lys for å starte grunnskolelærerutdanning 1-10.

Tidligere i år sendte Nord universitet inn en søknad til Kunnskapsdepartementet om utprøving av en ny modell for grunnskolelærerutdanning 1-10. på Nesna, ifølge NTB.

Bakgrunnen for søknaden var tydelige signaler fra flere kommuner om at de ønsket lærere med undervisningskompetanse i flere fag. De hadde også behov for lærere som kan undervise på flere trinn.

Anne Mette Bjørnvik Rosø, faggruppeleder for lærerutdanningen og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, forteller at de allerede har merket stor interesse for utdanningen. 

– Vi har hatt henvendelser fra flere steder og regioner som ønsker denne utdanningen velkommen. Så det er en utdanning som komplimenterer det utdanningskartet som allerede er nå.

Masteren i grunnskoleutdanning 1-10 blir en samlingsbasert utdanning med nettstøtte. Nord Universitet håper dermed på søkere fra hele landet.

Legger opp til fjernundervisning

Det er planlagt for fire fysiske samlinger i semesteret, på en uke av gangen. Så vil seminarer og kollokviegrupper foregå over nett. 

Allerede fra høsten 2025 kan man søke seg inn på den nye lærerutdanningen, et utdanningsløp som foreløpig kun er å finne på Nesna i Nordland.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel.

– Små skoler i distriktene trenger lærere med kompetanse som er bedre tilpasset behovene deres. Det vil gjøre det lettere for kommunene å ansette lærere, og det vil gi elevene bedre lærere,  sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Utdanningsnytt.

– Dette er et viktig pionerarbeid, og om det blir vellykket, vil disse erfaringene være verdifulle i det videre arbeidet med å tilpasse lærerutdanningene til behovet i distriktene.

.

Da lærerutdanningen ble todelt i 2009, var begrunnelsen at det ville gi sterkere faglig fordypning  fordi man fokuserer på færre fag.

En oppsummering utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) viste at ti av 13 lærersteder i 2023 ønsket å droppe todeling av lærerutdanningen. 

Det begrunnes med at små og mellomstore skoler i større grad har behov for lærere med undervisningskompetanse i flere fag.

Åpner for flere fag

Utdanningen legger opp til at man kan fordype seg i opptil fem fag. 

– Det er en utdanning som supplerer den 1. til 7. trinn eller 5. til 10 trinn- utdanningen, og legger til rette for en mer generell utdanning da den tar for seg flere fag, forteller  Anne Mette Bjørnvik Rosø fra Nord universitet.

I dag består utdanningen av en fordypning i tre eller fire fag.

I tillegg vil man kunne velge spesialisering i norsk og matematikk, som åpner for at man også kan jobbe på ungdomsskolen.

– Distriktene vil få ut lærere med en større fagbredde, hvor kandidatene også har utdanning innen naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, musikk og kunst- og- håndverk, mat og helse. 

Hun mener det er en utdanning som løfter fagbredden, og de fagene som ikke har hatt så stor plass i de utdanningene som ligger nå.

Men Rosø er ikke bekymret for at utdanningen blir for bred.

–  Det er fint å få ut lærere som har en bredde, både i små skoler og større skoler. Det vil være et godt supplement til utdanningene som allerede eksisterer i dag.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS