Svenske forskere er kritiske til karakterer

I Sverige diskuteres det å gi elevene karakterer allerede fra 4. trinn. Nå viser en ny rapport at karakterer har lite å si for læringsutbyttet.

Rapporten fra det svenske Vitenskapsrådet viser at karakterer i skolen har liten betydning for elevenes læring og virker negativt på elever som ikke presterer så godt.

– For elever som presterer godt, er effekten liten. For elever som presterer svakt, kan effekten være direkte negativ, sier Christian Lundahl, professor i pedagogikk ved Örebro Universitet, til Sveriges Radio.

Lundahl har ledet det svenske Vitenskapsrådets karakterprosjekt. De offentliggjorde sin rapport 28. januar.Trenger oppmuntring

 – For elever som gjør det bra kan karakterer være oppmuntrende, men de er det i liten grad. Effekten er mer negativ for lavt presterende enn den er positiv for høyt presterende, hevder Lundahl.

I karakterprosjektet har forskerne gjennomgått 6000 vitenskapelige artikler innen pedagogikk og samfunnsvitenskap. Av disse er 500 studert ekstra nøye. Det samme gjelder rundt 40 avhandlinger.

Slik forklarer Christian Lundahl hvordan karakterer kan påvirke elever negativt.

– Elever med et negativt syn på skolen, trenger oppmuntring for å koble seg på igjen. Dette er blant de viktigste faktorene for å hjelpe lavt presterende elever, hevder professoren.


Het debatt om karakterer fra 4. trinn

De siste årene har svenske elever i grunnskolen fått karakterer fra 6. trinn. Rapporten fra Vitenskapsrådet kommer samtidig som Sverige har en het debatt om å innføre karakterer fra 4. trinn.

Alliansepartiene, med støtte fra Sverigedemokratene, vil innføre karakterer fra 4. trinn til tross for protester fra regjeringen og lærerorganisasjonene.

Christian Lundahl sier hans gruppe ikke har funnet en eneste vitenskapelig publisert artikkel som tilråder innføring av karakterer fra 4. trinn.

 

Powered by Labrador CMS