Bergen vil prøve 8-13-skole

For fem år siden var Oslo først ute med å etablere en såkalt 8-13-skole, en kombinert ungdomsskole og videregående skole med elever fra 8. til 13. trinn. Nå vil Bergen følge etter.

Det er i en høringsuttalelse til Hordaland fylkeskommunes skolebruksplan fram til 2014 at byrådet i Bergen uttaler at kommunen er positiv til forsøk med kombinerte ungdoms- og videregående skoler.

I høringsnotatet framhever byrådet muligheten for utvikling av slike skoler som en skoleløsning for framtida, der det er praktisk og fysisk mulig. Det blir forutsatt at pedagogiske fordeler og sambrukseffekter må ligge til grunn for en slik modell. Oppslutning om «Ny giv»-prosjektet og arbeidet med frafallsproblematikken i videregående skoler blir også trukket fram som begrunnelse for utprøving av 8-13-skoler.

Byrådet peker på at en kombinert 8-13-skole på Seimsmyrane vil være godt egnet som et pilotprosjekt for denne type skoledrift.

Byrådets høringsuttalelse skal videre til behandling i komite og bystyre.

Oslo var først ute med å etablere 8-13-skoler. Bjørnholdt skole i Oslo var landets første 8-13-skole. Den hadde 1500 elever. I 2010 ble Fyrstikkalléen skole åpnet med 300 elever. Skolen er også kultursenter i bydel Gamle Oslo og har bibliotek, flerbrukshall og barnehage.

Positiv statsminister

Ved skolestart gjestet både statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen Fyrstikkalléen skole. Da ble Stoltenberg spurt om hva slags resultater han trodde skolen ville oppnå.

- Det at man får mer sammenheng mellom ungdomsskole og videregående skole er bra fordi man kan bruke lærerne på en bedre måte. Men ikke minst fordi mange i ungdomsskolen kan få bedre kunnskaper om hva det innebærer å gå på videregående skole og forstå mer om de ulike valgene og mulighetene de har der. En av de viktigste årsakene til at mange ikke gjennomfører videregående skole er at de velger feil, svarte Stoltenberg.

Powered by Labrador CMS