Bedre forståelse ved å lese på papir enn på skjerm

Leseforståelsen blir dårligere dersom du leser en tekst på skjerm enn hvis du leser samme tekst på papir, viser ny, norsk forskning.

En studie utført av Anne Mangen og kollegene hennes på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger blant 72 elever, viser at elevene som leste på skjerm hadde dårligere forståelse for en tekst enn elevene som leste samme tekst på papir, skriver forskning.no.

I undersøkelsen ble 72 elever delt i to grupper og fikk utdelt en skjønnlitterær tekst og en sakprosatekst. En gruppe skulle lese tekstene på en vanlig dataskjerm, mens den andre leste tekstene på papir.

Ordforråd og leseferdigheter ble kartlagt for å kunne justere for dette i resultatene.

Da elevene etterpå skulle svare på spørsmål for å vise hvor mye de hadde forstått av tekstene, var forståelsen dårligst hos dem som leste på skjerm. Det gjaldt både sakprosateksten og den skjønnlitterære teksten.

I fagartikkelen i tidsskriftet International Journal of Educational Research og i en artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift, drøfter Mangen ulike årsaker til at det er slik.

En årsak kan være at hjernen jobber enklere når man får holde i et fysisk dokument, og du får kjenne tykkelsen på boka og du kan se hvor den begynner og slutter. På en skjerm er denne fysiske opplevelsen borte. I tillegg kan du bare se én side av gangen.

Mangen har også gjort en studie som viser at de som leser på papir lever seg mer inn i en fortelling enn de som leser den på et nettbrett, eksempelvis en Ipad. Disse resultatene er så nye at de ennå ikke er publisert.