Fra skoleåret 2017/2018 blir det mer svømming for de minste barna, det kommer nye regler for å forhindre mobbing og  alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Fra skoleåret 2017/2018 blir det mer svømming for de minste barna, det kommer nye regler for å forhindre mobbing og alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nytt skoleår med nye regler mot mobbing og mer svømming

Flere endringer trår i kraft når skoleåret kommer i gang. Nye regler gjelder for å håndtere mobbing, og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er viktig at skolen tar tak i ting med én gang de oppstår.

Skolene har fått det som kalles en aktivitetsplikt, som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker.

Plikten innebærer at alle som jobber på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing. Skolen har plikt til å følge opp saken straks. Elever og foreldre har mulighet til å klage direkte til Fylkesmannen hvis de mener at skolen ikke gjør nok.

– På denne måten sier regjeringen klart ifra om at mobbing ikke skal skje. Det skal nytte å si fra og regelverket skal virke for elevene, sier Isaksen.

Skolen må også dokumentere hva de gjør, slik at saken eventuelt kan overprøves. Om skolen ikke gjør jobben sin, kan den i ytterste konsekvens ilegges dagsbøter. Det nye regelverket mot mobbing gjelder også på skolefritidsordningen og leksehjelpen.

Endringen er imidlertid tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.

Ferdighetsprøve i svømming

Det blir også mer svømming i skolen for de yngste. Fra skoleåret 2017–2018 blir det obligatorisk med ferdighetsprøve for lever på 1. til 4. trinn. Dette var tidligere frivillig, men nå skal alle skoler gjennomføre det.

– Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer, og siden prøven består av testøvelser, får skolene en pekepinn underveis om hvilke elever som trenger ekstra støtte, sier Isaksen.

Fjerdeklassinger skal blant annet kunne svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Ferdighetsprøven består av i alt sju forskjellige testøvelser fra 1. til 4. trinn.

Programmering som valgfag

Nytt av året er også at alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Faget har tidligere blitt tilbudt som prøveprosjekt på utvalgte skoler.

– Det har vært stor interesse for programmering som valgfag, og vi åpner nå for at alle skoler som ønsker det, kan tilby faget til sine elever. Det vil fortsatt være opp til den enkelte skole hvilke valgfag som tilbys, sier kunnskapsministeren.

Til våren skal alle ungdomsskoler tilby elever nettbaserte hjelpemidler på eksamen i 10. klasse. Elevene vil på denne måten sikres mest mulig lik praksis når det gjelder hvilke hjelpemidler de får bruke på eksamen. Kunnskapsministeren mener det vil gi elevene en opplevelse av at eksamen er mer rettferdig.

En annen endring som trer i kraft, er at skoletilbud til flyktninger skal styrkes. Barn som kommer til Norge, skal får grunnskoleopplæring så rakst som mulig og senest innen én måned, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Kart over trafikkfarlig skolevei

Over 60.000 seksåringer begynner på skolen i høst. Mange foreldre er bekymret for å sende barn ut langs veier og gater med stor hastighet, tungtransport og fortau som mangler.

Appen Slow Down GPS ble lansert for to år siden. Hittil er mer enn 27.000 markeringer av trafikkfarlige punkter lagt inn i  kartet , opplyser forsikringsselskapet If, som står bak appen.

– Vi ser at det over tid er meldt inn mange punkter på de samme strekningene. Når det er så mange markeringer samlet på ett sted, bør det være et virkelig varskusignal til de som skal sørge for at skoleveiene er trygge akkurat der, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

– Mange av disse strekningene er godt kjent hos lokale myndigheter, men vi antar at det også er pekt på noen nye. Nå håper vi politikere og andre ansvarlige kan bruke disse markeringene i sitt trafikksikkerhetsarbeid, sier han.

(©NTB)

 

Powered by Labrador CMS