Karakterene stiger jevnt og trutt i grunnskolen

Karakterene til grunnskoleelevene i Norge fortsetter å stige. I år var snittet 41,2 poeng for de nær 61.000 elevene mot et gjennomsnitt på 39,5 grunnskolepoeng i 2009.

Jentene har et snitt som er 4,4 grunnskolepoeng høyere enn guttene. Karakterene går opp i alle fylker, bortsett fra i Aust-Agder som lander på samme gjennomsnitt som året før, med 40,6 grunnskolepoeng, viser nye tall fra  Statistisk sentralbyrå.

2016 er det første året alle fylker oppnår et gjennomsnitt på over 40 grunnskolepoeng siden statistikken først ble publisert i 2009. I Finnmark har snittet gått opp med nær ett helt poeng siden forrige skoleår – fra 39,2 poeng til 40,1 poeng.

Karakterene går også opp innenfor alle innvandringskategorier. Det høyeste snittet er blant norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS-området der de gjennomsnittlige grunnskolepoengene ligger på 43,5.

Siden 2009 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene økt mest blant innvandrerelever med 2,7 poeng, mens økningen er på 1,7 poeng blant elever uten innvandringsbakgrunn.

Som tidligere år er det elevene i Akershus som har det høyeste karaktersnittet med 42,1 grunnskolepoeng. Sammen med Oslo er dette også fylket med størst andel høyt utdannede foreldre, der over halvparten av elevene har foreldre med utdanning fra universitet eller høgskole. Karaktersnittet for 2016-kullet i Oslo ligger på 41,4 poeng. (©NTB)

Powered by Labrador CMS