Lærerutdanningsleder har stor tro på profesjonsetisk råd

En etisk plattform for lærere er noe av det beste som har skjedd feltet på lenge, sier en prodekan ved HiB.

Publisert

Den er fin den plakaten vi har, men vi må ikke stoppe der, sa prodekan Tjalve Madsen under åpningsforedraget på fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Hedmark.

Han siktet til lærernes profesjonsetiske plattform som ble vedtatt på landsmøtet i Utdanningsforbundet i 2012. På årets landsmøte skal delegatene avgjøre om det er tid for å opprette et profesjonsetisk råd. Det er derfor et av de store diskusjonstemaene på fylkesårsmøtene som nå pågår.

 Må være uavhengig

Tjalve Madsen mener den profesjonsetiske plattformen bidrar til forståelse for lærernes samfunnsmandat.

 Vi må ikke la den ballen ligge og håpe at den overlever. Nå må lærerne holde fanen høyt og vise at plattformen får praktiske konsekvenser, sa Madsen.

Han sier det er viktig at et råd ikke er Utdanningsforbundets råd.

 Dette må være profesjonens råd og må fungere uavhengig av politisk ledelse i organisasjonene, sier Madsen til Utdanning etter foredraget.

- Bør ta opp enkeltsaker

Han er opptatt av at flest mulig av lærerorganisasjonene må støtte opp om rådet. Madsen vil at rådet skal være opptatt av de lange linjene, men at det heller ikke bør være redd for å ta opp enkeltsaker.

 Hvis rådet bare blir sittende å snakke i store ord, mister det legitimitet og kraft. Det må være i stand til å uttale seg i konkrete enkeltsaker. Lærerne må oppleve at dette angår deres egen praksis, sier han.

 Hvem bør sitte i rådet?

 Folk fra profesjonen bør sitte der. Dette handler om at profesjonen skal ta grep om egen etikk. Men det er klart man kan vurdere å ha andre grupper med, som for eksempel representanter for foreldrene, sier Madsen.

 Er det andre tiltak som trengs for at den etiske plattformen skal få noen betydning?

 Den må først og fremst forankres på hver enkelt skole. I tillegg må det inn i lærerutdanningen, både for barnehagelærere og skolelærere, sier Madsen.

Powered by Labrador CMS