Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun snur.

Regjeringen snur om friskolekutt etter kraftige protester

Regjeringen skal endre tilskuddene til friskolene neste år – og tar skolene med på diskusjonene. Nyheten kommer samme dag som skolene protesterer mot kuttene.

Friskolene varslet onsdag en nasjonal demonstrasjon mot regjeringens forslag om å spare penger på tilskudd til slike skoler.

Tidligere i høst varsler regjeringen kutt på over en halv milliard kroner over fem år til friskolene her i landet. Nå skal en arbeidsgruppe se på kuttene.

– Kuttet fra høsten 2024 vil bli vurdert på nytt i revidert nasjonalbudsjett til våren, i lys av resultatene fra arbeidsgruppen. Arbeidet vil føre til justeringer av tilskuddet til privatskoler, slik at den samlede nedgangen i tilskudd blir mindre enn det opprinnelige anslaget på 515 millioner kroner, opplyser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

Fortsatt skal det doble tilskuddet fjernes for friskoler med kombinerte barne- og ungdomstrinn. Men regjeringen vil øke tilskuddet på andre områder for de aktuelle skolene, forklarer skolestatsråden.

– Mange foreldre og elever er bekymret for skolen sin, det skal de ikke trenge å være, poengterer Nordtun.

Arbeidsgruppa skal vurdere behovet for endring i hvordan utgifter til skolebygg håndteres i tilskuddsmodellen. Den skal også se på om det er spesielle forhold ved de ulike skolene som koster mer enn i offentlig skole, for eksempel klassestørrelse eller kompetansekrav for lærere.

Høringen av lovendringene går som planlagt, og Kunnskapsdepartementet skriver at regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget våren 2024 med iverksetting høsten 2024.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS