Å ta bort fremmedspråkpoengene er en dårlig idé

Debatt: – Å beholde realfagspoengene og samtidig fjerne fremmedspråkpoengene, vil nærmest utradere et allerede sårbart fagområde.

Publisert

Utdanningsforbundet tok i 2022 til orde for at tilleggspoeng både for realfag og fremmedspråk i videregående skole burde fjernes. Dette ble spilt inn til Opptaksutvalget. Nå har regjeringen valgt å beholde realfagspoengene, men fjerne fremmedspråkpoengene. Dette er en veldig dårlig ide.

Jeg kommer fra en skole der vi over mange år har klart å bygge opp et solid tilbud i fremmedspråk, med grupper på nivå III i spansk, tysk og fransk i tillegg til arabisk programfag på nivå I og II. Dette har vi klart mye takket være tilleggspoengene for fremmedspråk. Flere av elevene som har valgt fordypning i fremmedspråk har valgt å studere språk på universitetet etterpå, og arbeider i dag som lærere nettopp i fremmedspråk.

Som leder for Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, Gerard Doetjes, sier i Utdanningsnytt 6. april: «Få videregåendeelever med høy språkkunnskap vil gjøre det vanskelig å få nok avanserte og interesserte språklærere i neste omgang, og så er den nedadgående spiralen i gang.» Doetjes understreker også at det er behov for høy fremmedspråkkompetanse i flere funksjoner og yrker i samfunnet.

Et av argumentene Oddmund Hoel brukte for å forklare hvorfor regjeringen hadde valgt å beholde realfagspoengene, men ikke fremmedspråkpoengene, var at det er så stort behov for kompetanse i realfagene. Man kan vel påstå at behovet for kompetanse i fremmedspråk er minst like stort. I et stadig mer globalisert samfunn, der kommunikasjon er sentralt, er flerspråklighet en viktig nøkkelkompetanse i mange ulike sektorer, ikke minst i internasjonal handels- og næringsvirksomhet.

Fremmedspråk populært blant realfagselever

På min skole har vi gjort oss noen interessante erfaringer med språktilbudet og elevenes valg. Det har vist seg at fremmedspråk er et populært valg også for realfagselevene. Dette kan høres merkelig ut, men elever som trenger realfag fordi de vil videre på studier som krever fordypning i disse fagene, som f.eks. medisin og veterinærmedisin, velger ofte fremmedspråk fordypning som ett av programfagene.

De sier dette gir en avveksling fra realfagene, at det blir mer variert, mindre tungt og mer motiverende når de har et fag som er såpass forskjellig fra realfag. Disse elevene gjør det ofte bra både i realfag og fremmedspråk. Dette har de mulighet til å gjøre nettopp fordi de får tilleggspoeng også for fremmedspråk. I tillegg opparbeider de seg verdifull språkkompetanse, som er nyttig uansett hva man skal studere etter videregående.

Ideelt sett burde alle tilleggspoeng fjernes

Ideelt sett burde regjeringen ha fjernet alle tilleggspoengene. Da vil elevene velge de fagene som er mest relevante for det de har tenkt å studere etterpå, og som de også er mest motiverte for, enten det er språk, samfunnsfag eller realfag. Slik det er nå, velger elever som skal inn på f.eks. psykologi ofte realfag – som de hverken har bruk for eller interesse for – kun for å få tilleggspoengene.

Det grepet regjeringen gjør nå, er slik sett det verst tenkelige alternativet. Å beholde realfagspoengene og samtidig fjerne fremmedspråkpoengene, vil nærmest utradere et allerede sårbart fagområde. Som samfunn risikerer vi, med regjeringens forslag, å gå glipp av viktig kompetanse i fremmedspråk. Det vil få konsekvenser for mange sektorer, og er sånn sett en veldig dårlig ide.

 *) Dette innlegget ble først publisert av Stavanger Aftenblad 17. april.

Powered by Labrador CMS