Margret Hagerup (H).

Mener ministeren svikter elevene som ikke er på skolen

For et år siden ble det anbefalt å opprette et nasjonalt fraværsregister. Men lite har skjedd. Nå er Høyre utålmodige. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon

  • Våren 2023 anbefalte forskningsinstituttet Fafo å innføre et nasjonalt fraværsregister for å få oversikt over skolefravær og iverksette treffsikre tiltak. 
  • Høyre fulgte opp og ba regjeringen få et slikt register på plass. Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet støttet forslaget. 
  • Men det drøyer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun peker på utfordringer med personvern og nødvendige lovendringer.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Et nasjonalt fraværsregister vil gi oss en samlet oversikt over hvor stort, og hva slags, fravær vi egentlig har i skolen. Vi vil se forskjeller mellom trinn, mellom kommuner og skoletyper. På den måten kan vi iverksette tiltak som treffer, sier Margret Hagerup. 

– Dette er særlig viktig for å se hvordan vi kan følge opp elevene med et bekymringsfullt skolefravær, slik at vi vet hvor stort problem vegringsproblematikken i skolen faktisk er.

Høyrepolitikeren sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. For et knapt år siden foreslo hennes parti å innføre et nasjonalt fraværsregister. Da hadde forskningsinstituttet Fafo nettopp levert sin rapport om fravær i skolen

I rapporten hadde de på oppdrag av Utdanningsdirektoratet gått gjennom forskningen som finnes på temaet. Målet var å danne et grunnlag for en diskusjon om mulige tiltak.

Men Fafo-forskerne hadde vanskeligheter med å fastslå om høyt fravær i skolen er et økende problem. Årsaken er lite forskning, bruk av ulike begreper og uenighet om når skolefravær skal anses som bekymringsfullt. De anbefalte derfor at det må samles inn mer statistikk før man kan diskutere tiltak.

– Ingen grunn til å somle

Et halvt år senere kom Udir på banen. Deres anbefaling var det samme: De ønsket seg en nasjonalt fraværsregister. Helsedirektoratet støttet forslaget og i oktober 2023 gikk Ap selv ut og slo fraværsalarm. 

– Vi må få opprettet et nasjonalt fraværsregister for å bekjempe fravær og skolevegring. Det er ingen grunn til å somle mer med å iverksette dette, uttalte stortingsrepresentant Elise Waagen til Dagsavisen. 

Hun rettet sin kritikk til Solberg-regjeringen, fort at de ikke fikk det på plass på sin vakt. Nå er det hennes egen minister, Kari Nessa Nordtun, som har ansvaret. 

– Må vurderes nøye

Da Høyres Margret Hagerup stilte henne et skriftlig spørsmål om når registeret kommer, var svaret: 

– Jeg mener vi må ha bedre informasjon om fraværet på alle trinn i skolen. Dette vil gi oss bedre oversikt over utviklingen, og kan hjelpe oss å utvikle bedre tiltak for å nå de elevene som er mye borte fra skolen. Samtidig må vi ta oss tid til å gjøre nødvendige avveininger. 

Nessa Nordtun peker på utfordringer med lovbestemmelser og personvern. 

Kari Nessa Nordtun.

– Løsningen Udir anbefaler berører noen prinsipielle spørsmål, om blant annet personvern. Den vil også kreve at Stortinget vedtar en ny lovhjemmel. Innrettingen på et slikt register må derfor vurderes nøye før regjeringen lander på hvilken løsning vi går videre med, sa Nessa Nordtun. 

Overfor Utdanningsnytt utdyper kunnskapsministeren: 

– Hvis et nasjonalt fraværsregister skal inneholde data på individnivå, må dette reguleres i opplæringsloven. Et eventuelt forslag til en slik regulering vil måtte utredes og sendes på høring før det kan behandles av Stortinget, skriver hun i en e-post. 

– Må være varsomme

Hun understreker at kommunene allerede i dag skal ha et lokalt system for fraværsføring, og at man lokalt skal ha oversikt over elevenes fravær.

– Det er på nasjonalt nivå vi mangler en slik oversikt, sier Nessa Nordtun. 

– Kan du anslå når et nasjonalt fraværsregister vil være på plass?

– Det er for tidlig å si nøyaktig når et system kan være på plass. Det avhenger av hvilken løsning vi går for. Vi jobber for å få et system på plass så raskt som mulig, samtidig som vi også må sikre at løsningen blir god og håndterbar for skolen og kommunene. 

– I høst uttalte din partifelle Elise Waagen at det hastet med å få på plass fraværsregister og kritiserte Solberg-regjeringen for at de ikke hadde fikset dette på sin vakt. Nå har det gått enda et halvt år. Haster det ikke lenger?

– Vi har behov for bedre nasjonal oversikt for fraværet, men vi må også ta oss tid til å gjøre gode vurderinger, særlig i spørsmål som gjelder elevenes personvern. Jeg er opptatt av at skolen og lærerne skal bruke mest mulig tid på å være lærere i klasserommet, og da må vi også være varsomme med hva og hvordan vi ber dem rapportere når vi trenger informasjon.

Det svaret er ikke Høyres Marget Hagerup fornøyd med. 

Ulikt fra skole til skole

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at registeret ikke er på plass ennå. Ministeren viser manglende handlekraft og svikter de elevene som ikke er på skolen, sier hun. 

– Jeg mener at dette burde være en enkel ting å få til. Jeg ikke så opptatt av hvordan, men derimot at trenger et grunnlag for videre forskning og for å finne de rette tiltakene. 

    – I svaret sitt peker ministeren på at skolene allerede plikter å følge opp fravær og den nye opplæringsloven, som trer i kraft til høsten, understreker dette ansvaret. Hvorfor er ikke dette nok? 


    – Fafo-rapporten bekrefter nettopp at det er en stor variasjon i hvordan fravær defineres og føres i skolen. Det er en utfordring. Vi mangler også en oversikt over hvordan skoler og skoleeiere jobbe med fravær. Jeg har selv jobbet mye med sykefravær i arbeidslivet. Det hadde vært uhørt om vi ikke hadde en oversikt over sykefraværet og hva slags fravær det var snakk om. Det bør det også være i skolen. 

    Hagerup peker på at de elevene som har høyt fravær i ungdomsskolen har større risiko for mer fravær på videregående skole. 

– Et barn skal ikke være lenge borte fra skolen før det øker sannsynligheten for at de har vanskeligere for å komme tilbake igjen, sier hun. 

 

 

Powered by Labrador CMS