Ber Brenna innføre et nasjonalt fraværsregister i skolen

Høyre vil ha oversikt over det faktiske fraværet i norsk skole. Nå ber de igjen kunnskapsministeren innføre et nasjonalt register.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mars publiserte Fafo en rapport om fravær i skolen. I rapporten har de på oppdrag av Utdanningsdirektoratet gått gjennom forskningen som finnes på temaet. Målet er å danne et grunnlag for en diskusjon om mulige tiltak.

Men, sier Fafo-forskerne, det er i det hele tatt vanskelig å fastslå om høyt fravær i skolen er et økende problem. Årsaken er lite forskning, bruk av ulike begreper og uenighet om når skolefravær skal anses som bekymringsfullt. De mener det må samles inn mer statistikk før man kan diskutere tiltak.

– Et bedre datagrunnlag kan være en nasjonal oversikt over fravær på alle skoletrinn, som inkluderer det dokumenterte og det udokumenterte fraværet. Forskningen vi har gjennomgått, viser at det kan være krevende å få til denne typen registrering, og at den er sårbar for hvordan lærerne oppfatter fraværet. Den er likevel viktig å få på plass, heter det i rapporten.

Det er Høyres skolepolitiske talsperson, og tidligere kunnskapsminister, Jan Tore Sanner, helt enig i.

– Konklusjonen er ikke overraskende. Høyre har lenge pekt på behovet for et nasjonalt fraværsregister som vil gi oss en faktisk oversikt over fraværet i norsk skole, sier Sanner.

– Rapporten bekrefter at det er en stor variasjon i hvordan fravær defineres og føres i skolen. Det er en stor utfordring når vi vet at fravær er en viktig indikator på om elevene trives og lærer det de skal på skolen.

Forventer handling

Sanner roser kunnskapsministeren for å ha bestilt utredningene, og sier han er glad for at de i forslaget til ny opplæringslov, skriver at skolene skal ha plikt til å følge opp fravær fra dag én.

Men nå etterlyser han handling. Denne uken sendte han et skriftlig spørsmål til Tonje Brenna (Ap).

– Jeg forventer at Brenna snarest følger opp anbefalingen om å innføre et nasjonalt fraværsregister og bidrar til en felles forståelse av begrepsbruken. Det er ingen grunn til å vente med det, sier Sanner.

Et nasjonalt fraværsregister var på tiltakslista da Høyre la frem sitt reformforslag for ungdomsskolen i vinter.

– De som har høyt fravær i ungdomsskolen har større risiko for mer fravær på videregående skole. Derfor er det så viktig at vi har en fullstendig oversikt, sa Jan Tore Sanner til Utdanningsnytt den gangen.

Powered by Labrador CMS