Kari Nessa Nordtun (Ap) skal nå legge fram forslag om endringer i fraværsreglene i skolen.
Kari Nessa Nordtun (Ap) skal nå legge fram forslag om endringer i fraværsreglene i skolen.

Utdanningsdirektoratet foreslår endrede regler for fravær i videregående skole

Kunnskapsministeren får mandag forslag fra Utdanningsdirektoratet om endringer av fraværsreglene. Elevorganisasjonen reagerer kraftig.

En del av utfordringen som Nordtun nå lover å ta tak i, er all tiden fastlegene må bruke for å attestere fravær for elever i videregående skole.

– Det skal være forventninger til hver enkelt elev, men vi må passe på at det fungerer etter hensikten, og at det ikke belaster fastlegene unødig. Det er ikke et spørsmål om vi skal ha regler, men hvordan de faktisk skal se ut, sier Nordtun til VG.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at statsråden mandag mottar siste del i utredningsoppdraget om fravær som forgjengeren Tonje Brenna (også Ap) ga Utdanningsdirektoratet i 2022.

Hovedpunkter i endringsforslaget

  • Udir foreslår å fjerne krav om legeerklæring ved fravær som skyldes helsegrunner, og innføre en egenmeldingsordning for alt fravær.
  • Samtidig skal alt fravær gjelde. I dagens ordning kan inntil ti dager slettes fra vitnemålet. Udir foreslår å fjerne denne ordningen.
  • Grensen for når en elev kan miste karakter i faget økes fra 10 til 15 prosent. Skolen får samtidig en plikt til å tilby samtale med eleven når eleven nærmer seg høyt fravær.
  • Kilde: Utdanningsdirektoratet

Udir anbefaler blant annet at det skal føres et nasjonalt fraværsregister for barne- og ungdomsskolen.

– Fravær er ett av symptomene på at vi må gjøre skolen bedre for flere. Vi jobber nå langs flere spor for å snu de negative trendene vi har sett særlig på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, sier Nordtun. 

Forslag om endringer i fraværsreglene sendes på høring senere i høst.

Elevorganisasjonen frykter strykbølge

Elevorganisasjonen sier de frykter en strykbølge hvis de nye reglene innføres. De mener Utdanningsdirektoratets forslag i realiteten er en innstramming, ettersom det fjerner skillet mellom begrunnet og ubegrunnet fravær.

– Disse foreslåtte endringene vil føre til at mange tusen flere stryker i videregående enn i dag. Vi er sjokkerte over at direktoratet har funnet disse reglene som beste alternativ, sier leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen i en pressemelding.

Blandet reaksjon fra Høyre

Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, er positiv til at Høyres forslag om et nasjonalt fraværsregister blir fulgt opp. – Vi trenger mer kunnskap om skolefravær for å kunne sette inn riktige tiltak. Det er også bra at det foreslås å tydeliggjøre rådene til oppfølging av fravær, uttaler han i en kommentar.

Høyre er imidlertid kritisk til forslaget om ny fraværsregel i videregående skole. – Vi er selvsagt åpne for å se på tilpasninger i fraværsregelen, men å fjerne dokumentasjonskravet er i realiteten å gå tilbake til situasjonen fra før fraværsgrensen ble innført. Med fraværsgrensen, som ble innført i 2016, gikk fraværet ned med i snitt 27 prosent, sier Sanner. 

 

(©NTB)

Powered by Labrador CMS