Elevenes fravær i skolen øker – Udir bekymret

Nye tall viser at fraværet i skolen øker. Utdanningsdirektoratet skal nå se på hva som kan gjøres for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elevers fravær i tiende trinn, både antall dager og timer, har økt sammenlignet med før koronapandemien.

Elevene har typisk åtte dager og seks timer fravær. Dette er to dager og én time høyere enn i 2018–2019. Tallene viser også at 15 prosent av elevene har 20 fraværsdager eller mer, som er 6 prosentpoeng flere enn i 2018–2019.

At barn og unge er mindre på skolen bekymrer direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist. Han mener dette går utover både det sosiale og det faglige.

– Skolefravær kan ha store konsekvenser for elevene det gjelder, for familiene og for samfunnet. Ved å være mer på skolen, vil elevene lære mer, og de blir mer rustet for det som skal møte dem senere i livet, sier Rosenkvist i en pressemelding. 

– Alarmen går

Nå har kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å øke tilstedeværelse i skolen. Direktoratet skal i oktober komme med sine anbefalinger om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen.

Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (H).

Høyres Jan Tore Sanner mener det haster: 

– Alarmen går i skole-Norge og Statsråd Tonje Brenna kan ikke lenger vente og se, nå må det handles. Bekymringen vår for økt fravær blant elevene ble stadig større gjennom pandemien, og tallene bekrefter det rektorer over hele landet har fortalt, at koronapandemien har blitt til en fraværspandemi, sier Sanner.

Han etterlyser en oversikt over fravær fra første klasse. 

– Litt fravær tidlig i skoleløpet blir fort til mer fravær senere. Lyset må på, sier Sanner. 

Plikt til å følge opp fravær

Ifølge ny opplæringslov plikter skolene å følge opp fravær. Skolene må også ha en plan for forebygging, oppfølging og håndtering av fravær fra dag én. Ny lov trer i kraft i august 2024. 
Sanner mener det må enda flere tiltak til. 

– Vi må styrke spesialundervisningen og laget rundt eleven slik at alle elever opplever faglig og sosial mestring i skolen, sier han.

– Regjeringen har vært bakpå hele veien og vi har flere ganger kritisert deres vente og se-holdning og at de har vært mer opptatt av å fjerne fraværsgrensen enn å sette inn tiltak for få ned fraværet. Nå må de våkne, og sørge for at ikke skolene blir sittende alene igjen med denne massive fraværsutfordringen. 

Tallene fra Udir viser at økningen i fraværet er størst for jentene, som nå har én dag og to enkelttimer høyere fravær enn guttene. Elevene har høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og høyest timefravær i Oslo.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS