Moss innfører fraværsgrense fra 1. trinn

Skolene i Moss innfører en 10 prosent-grense som tiltak mot ufrivillig skolefravær. 

Publisert

– Ufrivillig skolefravær er en kjempestor utfordring for dem det rammer, elevene selv og familien, og for samfunnet. I likhet med mange andre kommuner opplever vi at flere elever har økt fravær og at de er stadig yngre, sa Marie Skinstad-Jansen i skoleeieravdelingen i Moss kommune under utvalgsmøtet i oppvekst og utdanning forrige mandag.

Der orienterte hun politikerne om de nye rutinene kommunen har laget for oppfølging av skolefravær. Målet er at den skal være enklere å bruke. Den setter krav til at skolen skal kobles inn tidligere enn før, at foreldrene vet hva som forventes av dem og hva de igjen kan forvente av oppfølging. 

– Selv om årsakene til fravær er sammensatt, med alt fra kronisk sykdom til skulking, er konsekvensen av å være borte fra skolen er den samme. Det kan få både faglige og sosiale konsekvenser, sa Skinstad-Jansen. 

Forebygging og tiltakstrapp

I den nye rutinen innfører kommunen en ny grense for hva de regner som bekymringsfullt fravær. Det gjelder ved alt udokumentert fravær, 10 dokumenterte enkelttimer og 10 prosent dokumentert fravær. På dette tidspunktet skal skolen inn. Utdanningsnytt har tidligere besøkt Vollebekk skole i Oslo, som jobber etter tilsvarende fraværsgrense. 

– Det er viktig at skolene kommer inn tidlig for å sette i gang tiltak, sa Skinstad-Jansen. 

De nye rutinene inneholder også punkter om hvordan skolene skal jobbe forebyggende med skolefravær. Der står det blant annet om fraværsføring og fraværsoversikt. Skolene er også pliktig å informere foreldrene om rutinene for fravær på foreldremøter. I tillegg skal alle foreldre og elever få spørsmål på utviklingssamtalene om det er noen problemer med å komme på skolen. 

Kommunen innfører også en tiltakstrapp som skal følges i alle saker der en elev har bekymringsfullt skolefravær. Tiltakene starter, og avsluttes ofte, med samtaler med eleven og foresatte. Om fraværet fortsetter blir elev og foresatte innkalt til møte, før man eventuelt involverer støttesystemet. 

– Med dette ligger vi i forkant av implementeringen av ny opplæringslov, som vil gjelde fra høsten 2024. Der heter det at skolen har plikt til å følge opp alt fravær, sa Skinstad-Jansen. 

Powered by Labrador CMS