Nærmere 5000 elever fullfører ikke grunnskolen

På 15 år er antallet over tredoblet. Kunnskapsministeren lover tiltak. 

Publisert

Det skriver TV2

Ifølge kanalen var det 7,2 prosent, eller 4720 elever, som gikk ut av tiendeklasse med manglende grunnskolepoeng. I 2009 gjaldt dette bare 2,2 prosent av tiendeklassingene. 

– Det er trolig flere årsaker til denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet til TV2 og peker på at elevene dette gjelder i hovedsak er elever med høyt fravær, elever som får spesialundervisning og minoritetselever som nylig har kommet til Norge. 

TV2 skriver at antallet elever som får spesialundervisning på 10. trinn imidlertid ikke har økt nevneverdig, med unntak av en topp i 2022 da det kom mange flyktninger fra Ukraina. I undersøkelsen Spørsmål til Skole-Norge, peker også skoleledere selv på at høyt fravær er hovedårsaken. De nevner også spesifikt utfordringer med psykisk helse blant elevene. 

I slutten av mars publiserte forskningsinstituttet Fafo også en rapport om fravær i skolen. Ifølge forskerne er det imidlertid vanskelig å fastslå at skolefravær er et økende problem. 

Brenna lover å følge opp 

Årsaken er lite forskning, bruk av ulike begreper og uenighet om når skolefravær skal anses som bekymringsfullt. De mener det må samles inn mer statistikk før man kan diskutere tiltak.

– Et bedre datagrunnlag kan være en nasjonal oversikt over fravær på alle skoletrinn, som inkluderer det dokumenterte og det udokumenterte fraværet. Forskningen vi har gjennomgått, viser at det kan være krevende å få til denne typen registrering, og at den er sårbar for hvordan lærerne oppfatter fraværet. Den er likevel viktig å få på plass, heter det i rapporten.

Det er årsaken til at Høyre har etterlyst et nasjonalt fraværsregister for å få oversikt over det faktiske fraværet. I mai stilte Høyres Jan Tore Sanner et skriftlige spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna om saken. 

– Rapporten bekrefter at det er en stor variasjon i hvordan fravær defineres og føres i skolen. Det er en stor utfordring når vi vet at fravær er en viktig indikator på om elevene trives og lærer det de skal på skolen, sa han til Utdanningsnytt den gangen

Et nasjonalt fraværsregister var også på tiltakslista da Høyre la frem sitt reformforslag for ungdomsskolen i vinter.

I sitt svar til Sanner skriver Brenna at hun «ikke vil innføre flere rapporteringskrav i skolen om det ikke er strengt nødvendig.»

– Et eventuelt nasjonalt fraværsregister må derfor utredes skikkelig før vi fatter beslutninger. Udir skal levere en rapport med sine anbefalinger innen 14. juli i år, og den vil være viktig for hvordan jeg følger opp dette videre, svarte Brenna. 

Powered by Labrador CMS