Opplegget i Larvik er slik at, dersom noen elever er på videregående-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående-klasser i dette faget. Ill.foto: fotolia.com
Opplegget i Larvik er slik at, dersom noen elever er på videregående-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående-klasser i dette faget. Ill.foto: fotolia.com

Kombi-opplegg hjelper unge innvandrere

Et såkalt kombinasjonsklasseprosjekt ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har senket frafallet kraftig blant unge nyankomne innvandrere.

Det vanlige er at nær halvparten av innvandrerelever mellom 16 og 20 år og med null til tre års botid i Norge, ikke klarer å fullføre videregående opplæring. Kombinasjonsklasseprosjektet ved Thor Heyerdahl videregående skole har oppnådd at nesten ingen faller fra i denne gruppen, ifølge nettsiden til veilederforum.no.

 

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 3/2016

 

 

 

Prosjektet innebærer at elevene får undervisning i både grunnskolefag og videregående-fag på ett sted. Tilbudet består av målrettet norskopplæring, samtidig som elevene kan kombinere grunnskoleopplæring i seks fag med fag på videregående-nivå, enten som elev eller ved hospitering.

Det gis tilbud om undervisning på to nivåer i alle fag. Nivå 1 er eksamensrettet, nivå 2 er lavere. Elevene kan velge ulike nivåer i ulike fag ettersom timene er lagt parallelt.

Dersom noen elever er på videregående-nivå i et fag, kan de hospitere i ordinære videregående-klasser i dette faget.

Elevene har kunnet forbedre sine grunnskolevitnemål. Ordningen er frivillig, og elevene har kunnet gå i opptil to år i kombinasjonsklassen.

– Jeg har fått mange norske venner i kombinasjonsklassen. Det gjør at jeg må bruke norskkunnskapene mine hele tiden, sier Qurban Ali Rezai fra Afghanistan, som har vært i Norge i noe over to og et halvt år, til veilederforum.no.

Han sier det er en fordel at elevene innledningsvis blir testet i de ulike fagene for å kartlegge faglige sterke og svake sider.

Det var avdelingsleder Ingeborg Kulseng og rådgiver Anita Lødrup ved Thor Heyerdahl vgs. som så behovet, og kombinasjonsklasseprosjektet ble iverksatt i 2007.

Kulseng sier prosjektet har fått et godt rykte innad i innvandrermiljøene i Larvik. Tilbudet er meget fleksibelt, noe hun ser på som et suksesskriterium.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte skolen i 2015, sa han at regjeringen ønsket å gjøre prosjektet gjeldende for hele landet.

Den nødvendige endringen i opplæringsloven, en endring som Stortinget alt har vedtatt, vil trolig bli gjort gjeldende fra 2017, uttalte han tidligere i år.