bøker
videregående
lekser
undervisning

Flyktninger som kom til Norge før fylte 18 år, faller hyppigere fra videregående skole

Flyktninger som kom til Norge før fylte 18 år har et gjennomgående lavere utdanningsnivå enn befolkningen ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

SSB har blant annet sett på grunnskolepoengene til flyktninger som kom til Norge før de hadde fylt 18 år.

Tallene viser at 38 prosent av de enslige mindreårige flyktningene og 31 prosent av overføringsflyktningene har manglende grunnskolepoeng, mens tilsvarende tall for alle elever er 6 prosent. Elever med manglende grunnskolepoeng mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.

Ifølge SSB utgjør kort botid en viktig faktor når det gjelder barna med flyktningbakgrunn som mangler grunnskolepoeng.

– 84 prosent av de enslige mindreårige og 75 prosent av overføringsflyktningene som avsluttet grunnskole våren 2020, 2021 og 2022 med manglende grunnskolepoeng finner vi blant dem som nylig har ankommet, med en botid på 4 år eller mindre.

Når det gjelder valg av utdanningsprogram skiller enslige mindreårige flyktninger seg ut fra majoriteten av elever. Hele 85 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år velger et yrkesfaglig utdanningsprogram.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS