lek
elever
friminutt

Skolen og de ansatte er ikke viktig for at barn skal føle at de hører til på skolen

Når barn blir spurt hva som kreves for å føle at de høre til på skolen, svarer de fellesskapet, relasjoner mellom barna, vennskap og lek med andre. Skolen og de som jobber der er fraværende i svarene, ifølge en dansk undersøkelse.

Publisert

Danske forskere ba 32 barn tegne bilder av hva som gjør skolen til et sted der de hører til.  

Resultatene og analysen av tegningene viser at barnas fokus er på barnesamfunn, vennskap med andre barn og lek – og de knytter dette til steder og rom.

– Å bruke tegneprosessen er en meningsfull metodisk tilnærming når barn blir spurt om hva som skal til for å føle at de hører til på skolen, sier forsker Anne Marie Anker Villumsen. 

Men hun og kollegene ble litt overrasket over hva tegningene viste. 

– To ting mangler fra dette fokuset: skolen og voksne. To av de bemerkelsesverdige elementene når man spør barn om dette emnet, er at de viser stor vilje til deltakelse og inkludering av nye i barnesamfunnene sine, sier hun.

Forskningen er omtalt i International Journal of Inclusive Education. 

Leken er avgjørende

I undersøkelsen peker gjennomgående barna på relasjoner dem i mellom, fellesskapet og lek som avgjørende måter å «høre til» på skolen. Spesielt fremheves de delene av leken som starter med barna selv.

Ifølge barna skjer «å høre til» i forbindelse med steder, materielle ting og rom, der det utendørs spiller en viktig rolle. Det er viktig for dem å være på riktig sted og delta i riktige aktiviteter, som for eksempel på fotballbanen eller ved huskene. Der knyttes barn til barn-relasjoner, fellesskapet og lek til aktiviteter, objekter og rom.

– Skolestart kan være utfordrende for noen barn, og en god start har betydning ikke bare for barnas fremtidige skoleliv, men også for å redusere ulikheter mellom barn. Det anbefales derfor å støtte barnas følelse av å «høre til» på skolen, sier forskeren.

Powered by Labrador CMS