Sosiale medier påvirker elevers motivasjon og trivsel på skolen

De fleste elever som sier at de har hatt negative opplevelser i sosiale medier, sier at det gjorde at de gruet seg for å gå på skolen og mistet motivasjon for skolearbeidet.

Publisert

Forskere ved NTNU har dykket ned i Elevundersøkelsen og sett nærmere på om det er noen sammenhenger mellom elevenes gaming og bruk av sosiale medier og deres opplevelser av motivasjon og trivsel på skolen. 

I den anledning har de intervjuet elever og ansatte ved seks skoler. I tillegg har de gjennomført en spørreundersøkelse til elever på 7.trinn og 10.trinn ved samtlige skoler i en større bykommune

Målet er å forstå hvilken betydning stadig økt aktivitet i sosiale medier og gaming har for skolehverdagen. I rapporten som er publisert på Udir.no konkluderer de med at det er en klar forskjell når det gjelder innvirkningen sosiale medier og gaming har på skolehverdagen. 

Gruer seg og mister motivasjon

Analysene av Elevundersøkelsen viser en markant økning i skjermbruk blant barn og unge fra 2015 til 2021, inkludert dataspill, streaming og sosiale medier. Ifølge tall fra UngData bruker jenter mer tid på sosiale medier, mens gutter bruker mer tid på dataspill.

Opplevelsene fra den digitale verden er både negative og postive. Men så mange som 30 prosent av elevene som deltok i spørreundersøkelsen oppga at de hadde opplevd ting i sosiale medier eller i gaming som hadde gjort dem sinte eller lei seg. 

Men det påvirker skolehverdagen deres ulikt.  

De fleste av dem som rapporterte om negative hendelser i sosiale medier sier at det har ført til at de gruet seg for å gå på skolen, eller at det gikk utover motivasjon og deres evne til konsentrere seg om skolearbeidet. 

Men bare et mindretall av de som gamer oppgir at negative opplevelser i spillet påvirker dem i skolesammenheng

– Negative hendelser på sosiale medier ser ut til å ha en større innvirkning på elevenes trivsel og motivasjon i skolesammenheng, mens hendelser når en spiller sammen med andre synes å ha mindre innvirkning, skriver forskerne i rapporten. 

Utvidet ansvar

De peker på at det har ført til at skolen får et utvidet ansvar, selv om årsaken til mistrivsel eller lite motivasjon, ligger utenfor skolehverdagen. 

– Dette har medført et økt ansvar for skolen som en ikke tidligere hadde og hvor skolen må lære dem til å bli digitale medborgere, skriver forskerne. 

De siterer en lærer som beskriver det som at det sosiale livet utenfor skolen «har trengt seg veldig inn gjennom klasserommets vegger etter at det digitale kom.» 

– Det som skjer på fritiden og på den digitale arenaen trekkes i større grad enn tidligere i skolen og dette må skolene ta stilling til. I tillegg er den digitale verden til stede i skolen i elevenes mobiltelefoner og digitale læringsverktøy til enhver tid på tross av om skolene er mobilfri sone, heter det i rapporten. 

Powered by Labrador CMS