Høyre burde utnyttet kriseårene til å gjøre noe med skoleforfallet, mener Ap-politiker

Solberg-regjeringen lot en stor mulighet glippe, mener Øystein Mathisen i Arbeiderpartiet. Nå mener han god kommuneøkonomi er nøkkelen til bedre tider for skolene.

Publisert Sist oppdatert

En analyse fra Multiconsult viser at over 800 skolebygg har alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for god inneluft.

Vedlikeholdsetterslepet for norske skoler er på rundt 100 milliarder kroner.

– Vi har ikke gode nok skolebygg, og det er ikke bra, sier Mathisen som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Han sier dette er noe alle politikere, både nasjonalt og lokalt, vet godt.

– Det er store investeringsbehov, både når det gjelder inneklima og universell utforming. Vi har en lang vei å gå, sier han.

– Dere sitter i regjering, så hva mener dere bør gjøres?

– Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for en god kommuneøkonomi. Vi må gi kommunene mulighet til å pusse opp. Denne regjeringen vil styrke kommuneøkonomien, det er noe vi allerede har begynt med, sier Mathisen.

– Lot muligheten glippe

Han retter også en pekefinger mot forrige regjering.

– Høyre lot en stor mulighet glippe da de hadde regjeringsmakt. Da sto Norge i en krise, og vi hadde samtidig lave renter. De kunne satt inn målrettede tiltak for å bygge mer og ta tak i vedlikeholdsetterslepet. Men den muligheten lot de gå fra seg. Isteden valgte de å fjerne rentekompensasjonsordningen som gjorde det enda vanskeligere å få gjort noe med dette.

– Men det er vel heller ikke slik at hvis dere bare gir kommunene mer penger, så vil de automatisk prioritere skolebygg?

– Vi må fra Stortinget gi tydelige signaler om hvor viktig dette er.

Les også: Lærer Annette ble syk av skolebygget

– Massiv jobb må gjøres

Han viser til at det er flere ting som drar i retning av en satsing på skolebygg, blant annet kravet om universell utforming. I Hurdalsplattformen lover regjeringen å gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

– Dette vil utløse store investeringer, noe som også vil føre til utbedringer som påvirker inneklima. Det er en massiv jobb som må gjøres de kommende årene, sier Mathisen.

Les også: Storkontroll av inneklima i skolene ga begredelige resultater – men ti år etter har ingen sjekket på ny

Han peker på at regjeringen også ønsker å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen. Denne ordningen innebærer at staten kompenserer kommunene for renteutgiftene når de tar opp lån til nye skolebygg. En slik ordning eksisterte fram til 2016, men da ble den avviklet

Mathisen sier han selv har sittet som lokalpolitiker i Bodø kommune, hvor de måtte gjøre store investeringer for å få pusset opp de verste skolene.

– Men da var det fortsatt skoler igjen som hadde store behov for utbedringer. Så dette er en massiv oppgave.

Powered by Labrador CMS