Møte telefonsamtale foreldresamtale konfliktløsing

8 gode råd for å unngå foreldreklager

Innspill: – Lærere vil gjerne komme med gode råd, men anerkjennelse av foreldrenes bekymring er ofte enda viktigere.

Publisert Sist oppdatert

Lærere er hjelpsomme, men foreldre vil ofte først og fremst bli hørt og forstått. Det forteller konfliktmegler Hans Chr. Viemose, som i årevis har undervist skoler i å håndtere konflikter med foreldre. Han har oppsummert sine beste råd i en artikkel i Folkeskolen.dk.

 Misfornøyde foreldre kan ta opp uforholdsmessig mye av lærernes hverdag. Ikke fordi det er så mange konfliktfylte situasjoner, men fordi selv få konfliktfylte situasjoner skaper usikkerhet og bekymring hos lærerne. Heldigvis kan man ved hjelp av noen relativt enkle teknikker dempe mange konfliktfylte situasjoner, forteller konfliktmegler Hans Chr. Viemose. Han og en medlærer har holdt kurs for lærerne, og her forteller han hvordan kurset hadde hjulpet dem, og avslører noen av hans viktigste tips.

1. Muntlig dialog er bedre enn skriftlig

– Hvis det kommer et kritisk innlegg på skolens læringsplattform, er det gode rådet: Ta en telefon til foreldrene, ikke skriv et svar, sier Hans Chr. Viemose.

I skriftlig kommunikasjon oppstår det oftere misforståelser, og dialogen har en tendens til å trekke ut. Ofte er det viktigste at man i det hele tatt får i gang en samtale, forteller han.

2. Foreldre vil ikke bare forstå – de vil bli forstått

Foreldre som uttrykker frustrasjon eller kritikk, ønsker primært å bli forstått. En effektiv tilnærming er å lytte aktivt og oppsummere deres bekymringer, anbefaler Hans Chr. Viemose. Å bli hørt skaper respekt og reduserer sinne. Ekte forståelse baner vei for løsninger på deres problemer. Viemose påpeker at anerkjennelse av foreldrenes bekymringer ofte kan være tilstrekkelig.

3. Glem forklaringer, argumenter og vurderinger

Lærere er dyktige til å gi forklaringer og råd basert på sin faglige kunnskap, med mål om å vise at deres beslutninger er gjennomtenkte. – De ønsker å hjelpe ved å forklare sine begrunnelser, men møter ofte klager likevel, sier Hans Chr. Viemose.

I en alminnelig situasjon kanman komme langt med både forklaringer og gode råd, men i konfliktsituasjoner kan forklaringer ofte virke mot sin hensikt, siden de kan oppfattes som bortforklaringer. Han  anbefaler derfor at lærere i slike situasjoner fokuserer på å lytte og forstå.

4. Si takk for samtalen

Et veldig konkret råd fra Viemose er at man må huske å si takk for samtalen når den er over.   – Ikke et «automatisk takk», men et oppriktig takk, understreker han.

Undersøkelser viser at det folk er mest opptatt av, etter å ha hatt en samtale med en offentlig person, er måten samtalen foregikk på. Selv om innholdet i samtalen er viktig, blir relasjonen i samtalen altså vurdert som enda viktigere.

5. Gi noe av deg selv

Ærligheten er også en viktig faktor i den konfliktdempende samtalen. Den har en beroligende effekt på den man snakker med, forklarer Hans Viemose.

– Hvis en forelder klager over noe du personlig kan være enig med dem i, er det langt bedre å gi foreldrene en beklagelse enn å stå på en profesjonalisme der foreldrene ikke kan se mennesket bak, legger han til.

6. Sett samtalen på pause

Ofte kan en samtale trekke ut, eller løsningen på problemet kan være vanskelig å se. Da kan det ofte være nyttig å ta en pause.

– Hvis en samtale har kjørt seg fast, kan man godt si «Hva ville du si til at vi snakker videre om dette i morgen?» eller «Skal vi ikke bare sove på det?», sier Hans Viemose.

7. Husk at pårørende er mer insisterende

Bekymrede foreldre er ofte vedvarende og følelsesmessig engasjerte, noe som utfordrer dialogen.
– Dette kan skyldes «foreldres omsorgsinstinkt», et sterkt driv, forklarer Viemose. Foreldre blir mer insisterende når de klager for barnas skyld enn for egen del. Dette gjør foreldrekontakt i skolen unik. Når noen står oss nært, anstrenger vi oss mer, og foreldre aksepterer ofte ikke bare å få en forklaring, når det de ønsker er handling Derfor er det kritisk å virkelig forsøke å forstå foreldrenes perspektiv.

8. Ta vare på deg selv og snakk med kollegene

Lærere er mennesker, akkurat som de frustrerte foreldrene, og har derfor også et behov for å bli forstått. Derfor er det avgjørende at lærerne får hjelp og forståelser fra kolleger og ledelsen ved skolen. – Vi hører ofte at læreryrket kan være en ensom jobb. Du underviser ofte alene, du forbereder deg alene og du sitter alene med foreldrene når de vil snakke om barnet sitt. Derfor er det også viktig å ha noen å snakke med når det virkelig røyner på. Hvis man bærer på slikt alene, kan det bli for tungt, avslutter konfliktmegler Hans Chr. Viemose til folkeskolen.dk.

Powered by Labrador CMS