Nestleder i UDF, Terje Skyvulstad.
Nestleder i UDF, Terje Skyvulstad.

UDF ber om bedre rammevilkår for privatskoler

Utdanningsforbundet og Abelia ber kunnskapsministeren om å se på finansieringen av privatskoler på nytt.

Publisert

I et brev til kunnskapsministeren og utdanningskomiteen på Stortinget skriver Utdanningsforbundet (UDF) og foreningen Abelia at det er behov for større forutsigbarhet og rettferdighet for privatskolene. 

Privatskoler i Norge får tilskudd av staten over statsbudsjettet. Ordningen skal bidra til å dekke husleie- og kapitalutgifter.  Tilskuddet utbetales på bakgrunn av en sats pr elev. Den satsen regner staten ut basert på utgiftene til de offentlige skolene – men de baserer seg på to år gamle tall. Det kan få betydelige utslag. 

– Blant annet tas det ikke hensyn til ekstraordinære situasjoner som den dyrtiden vi står i nå, i og med at tilskuddene privatskolene får baserer seg på tilskuddene til det offentlige fra to år tilbake, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad til udf.no. 

UDF og Abelia mener elever på privatskoler må ha samme rammevilkår som elever i offentlige skoler. 

– Velger du en privatskole, så skal du ikke rammes av en dårligere økonomi enn en offentlig skole, da skal den være likeverdig, sier Skyvulstad.

De to organisasjonene er særlig bekymret for spesialundervisningen. 

«I for stor grad samsvarer ikke de kommunale tilskuddene til de private skolene med de faktiske utgiftene til spesialundervisning. I ytterste konsekvens kan private skoler gå konkurs.», heter det i skrivet.

Her kan du lese brevet fra UDF og Abelia. 

Powered by Labrador CMS