Fagblader og nettet viktigst

Ledere fordyper seg fortsatt i fagblader. Men det er en økende tendens til at de gjerne tar fordypningen digitalt - samtidig som internett som informasjonskanal spiller en stadig viktigere rolle. Det viser Fagpresseundersøkelsen 2010 fra Synovate.

Spørsmålene i undersøkelsen tar for seg ulike sider av hovedtemaet "Hvor henter ledere informasjon?", og gir ni informasjonskanaler som svaralternativer. Fagblad er fortsatt viktigst eller nest viktigst, men på flere spørsmål er fagbladet nå forbigått av internett, melder www.fagpressenytt.no

For ledere har fagblader lenge vært den mest brukte kanalen for oppdatering og informasjon innenfor den enkelte bransje. De senere årene har internett både blitt en mulighet og en konkurrent for fagblad. Blant ledere viser undersøkelsen økende oppslutning om internett som kilde for oppdatering.

I kategorien "Er nødvendig for å følge med i bransjen" svarer 74 prosent internett, mens fagblad får oppslutning fra 59 prosent og avis fra 53 prosent. Påstanden "Holder meg faglig oppdatert og orientert om utviklingen" gir 70 prosent til internett og 60 til fagblad. Her ligger avis også på tredje plass, men helt nede på 38 prosent viktighet, skriver Fagpressenytt.

Fagblad får suverent høyest oppslutning i kategorien med overskrift "Stort sett seriøst og pålitelig". Der stemmer 62 prosent på fagbladet, og 32 på internett - for øvrig det samme som avis.

I kategorien "Gir god bakgrunn for ledelse og jobbrelaterte avgjørelser" er fagblad fortsatt viktigst – 45 prosent, mens internett får 44 prosent oppslutning, og avis 25 prosent.

Respondentene har kunnet gi sin stemme til flere kanaler.

Undersøkelsen er basert på 3096 intervjuer i perioden oktober 2009 til april 2010, blant ledere i norsk næringsliv og i offentlig sektor.