Illustrasjonsfoto: Copyright Adobe Stock

Psykisk helse i kriseområder

Better Learning Program (BLP) er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, det Arktiske universitetet og Flyktninghjelpen.

Publisert

Better Learning-programmet består av tre forskjellige og uavhengige intervensjoner:

  • BLP-1: Classroom sessions. Supporting students’ recovery in emergencies. Alle elevene mottar 4 skoletimer der de lærer å identifisere og regulere stress.
  • BLP-2: Group sessions. Improving study skills during emergencies. Elever med nedsatt skolefungering mottar 8 skoletimer med fokus på effektive læringsstrategier for å tilpasse opplæringen.
  • BLP-3: Individual and group sessions. Fighting nightmares and sleeping problems. Elever med mareritt mottar 4 skoletimer I gruppe og 4 timer individuell oppfølging.

Flyktninghjelpen har BLP-1 som sitt primære pedagogiske tiltak for psykososial støtte for elever som lever i krig, konflikt og kriser, og i 2020 er BLP i bruk i 10 land: Palestina, Jordan, Libanon, Syria, Afghanistan, Irak, Libya, Kenya, Myanmar og Bangladesh.

Avhengig av at barns psyke blir prioritert

Camilla Lodi leder Better Learning-prosjektet i Midtøsten.

Camilla Lodi befinner seg i Jordan, og leder avdelingen for Better Learning Program for Midtøsten. Hun forteller at tiltakene varierer ut fra land til land etter hvilken kapasitet man har til å gjennomføre dem. Hun nevner Libanon som et land der man ikke har kapasitet til å gjennomføre programmet på nivå 3, til tross for store behov.

– Det første hinderet er hvis myndighetene ikke prioriterer dette. Det skjer gjerne fordi myndighetene ikke forholder seg til psykososiale problemer, og Flyktninghjelpen kan bare gå inn der hvor man har et samarbeid med myndighetene, sier hun.

Den neste problemet er finansiering.

– Dette er spesielt problematisk etter covid-19, der all vekt blir lagt på vasking og helse. Akkurat nå er det svært vanskelig å få psykisk helse til å bli prioritert. Vi jobber hardt med dette, men klarer det ofte ikke, sier hun.

Til tross for vanskene opplever Camilla Lodi at man har fått til svært mye, for eksempel i Jordan og Gaza. Og hun betrakter arbeidet som svært givende. Ambisjonen framover er at også andre organisasjoner vil kunne ta over og arbeide med dette programmet, slik at Better Learning-programmet kan implementeres i langt flere skoler der det er behov for det.

Powered by Labrador CMS