Trekker tilbakebetalingskrav mot Espira-barnehager

Utdanningsdirektoratet hadde opprinnelig varslet krav på to millioner kroner mot tre Espira-barnehager. Ny dokumentasjon fra kjeden har endret saken.

Publisert

I foreløpige tilsynsrapporter varslet Utdanningsdirektoratet at tre barnehager i Espira-kjeden måtte tilbakebetale følgende summer til sine respektive kommuner:

  • Espira Ulsetskogen barnehage: 921 039 kroner

  • Espira Rå Barnehage: 766 180 kroner

  • Espira Kunnskapsbyen barnehage: 390 524 kroner

Utdanningsnytt skrev om de foreløpige tilsynsrapportene i november. Nå foreligger de endelige tilsynsrapportene (1, 2, 3). 

Resultatet er at tilbakebetalingskravet er fjernet for alle tre barnehagene. 

Tilsynets tema var hvorvidt barnehagene hadde betalt for mye for såkalte kvalitets- og utviklingstjenester fra Espira Gruppen. I sine foreløpige tilsynsrapporter mente direktoratet at det ikke var dokumentert at barnehagene fikk nok igjen for disse. Direktoratet mente det fremstod som at barnehagene betalte en nærstående part for tjenester de ikke hadde behov for. 

I etterkant har imidlertid barnehagene sendt Utdanningsdirektoratet ny dokumentasjon. Direktoratet mener at denne dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at barnehagene har betalt for reelle tjenester, til en pris som også kunne vært inngått mellom uavhengige parter. 

Barnehagene redegjør blant annet for at kostnader direktoratet ikke mente barnehagene skulle dekke, allerede hadde blitt trukket fra. Direktoratet mener også at de nye dokumentasjonen viser hvilke ytelser barnehagene har mottatt på en god nok måte. 

Powered by Labrador CMS