Espira eier rundt 100 barnehager med omtrent 10 000 barn.

Varsler samlet krav på to millioner mot tre Espira-barnehager

Barnehagene kan ikke dokumentere at tjenestene som de har betalt eieren for, dekker et reelt behov, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Publisert

I tre foreløpige tilsynsrapporter varsler Utdanningsdirektoratet at barnehagene må tilbakebetale følgende summer til sine respektive kommuner:

  • Espira Ulsetskogen barnehage: 921 039 kroner

  • Espira Rå Barnehage: 766 180 kroner

  • Espira Kunnskapsbyen barnehage: 390 524 kroner

Til sammen drøyt to millioner kroner. Barnehagene Espira Ulsetskogen og Espira Rå befinner seg i Bergen, mens Espira Kunnskapsbyen er i Lillestrøm.

Espira er en stor barnehagekjede som eier om lag 100 barnehager med rundt 10 000 barn.

Forretningsutvikling

Ifølge Utdanningsdirektoratet har barnehagene betalt for mye for såkalte kvalitets- og utviklingstjenester fra Espira Gruppen.

Hva barnehagene faktisk får tilbake for disse tjenestene, er ikke like klart, ifølge direktoratet. I tilsynsrapportene står det at det ikke er dokumentert at ytelsene er relevante for barnehagene, eller om de i det hele tatt dekker et reelt behov.

«Slik vi ser det har barnehagen betalt kr 921 039 i 2021 for at morselskapet skal jobbe med utviklingsoppgaver, uten at det er avtalt arten, omfanget og tidspunktet for levering av tjenestene barnehagen skal få i gjenytelse som følge av dette arbeidet.», står det i tilsynsrapporten som tar for seg Ulsetskogen barnehage.

Konsernet kan derimot ha nytte av disse oppgavene, ifølge direktoratet:

«Flere av arbeidsoppgavene på listen mener vi kan være eierinteresser, som for eksempel ‹Forretningsutvikling, arbeid som danner grunnlag for oppkjøp og overtakelser og dermed styrker barnehagenes posisjon og grunnlaget for stordriftsfordeler›»

Utdanningsdirektoratet mener derfor at barnehagene har brutt barnehageloven § 23. Der står det blant annet at barnehager ikke kan inngå avtaler med nærstående parter som avviker fra dem man ville gjort med uavhengige parter. Dette skal være med på å sørge for at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna til gode.

Foreløpige rapporter

Utdanningsdirektoratet understreker at det er snakk om foreløpige rapporter.

– Det er derfor for tidlig å konkludere om barnehagene har betalt overpris for disse tjenestene og dermed brutt barnehageloven, skriver avdelingsdirektør Håkon Holmen til Utdanningsnytt. 

Kjersti Oppen, direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i Espira, har gitt følgende kommentar til Utdanningsnytt:

– Dette er et pågående tilsyn om Espiras satsing på kvalitet og utvikling i sine barnehager og vi er i god dialog med Utdanningsdirektoratet om dette. Utover det har vi ingen flere kommentarer til dette nå, skriver Oppen.

Barnehagene vil nå få anledning til å svare på de foreløpige tilsynsrapportene. Deretter kan Utdanningsdirektoratet fatte et vedtak og ferdigstille endelige rapporter.

Powered by Labrador CMS