Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Erik Kollerud (YS), Steffen Handal (Unio), Mette Nord (LO) og Tor Arne Gangsø (KS) ble raskt enige i årets mellomoppgjør i kommunesektoren. Foto: Nina Hulthin/Utdanningsforbundet
Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Erik Kollerud (YS), Steffen Handal (Unio), Mette Nord (LO) og Tor Arne Gangsø (KS) ble raskt enige i årets mellomoppgjør i kommunesektoren. Foto: Nina Hulthin/Utdanningsforbundet

Enighet i kommuneoppgjøret etter én time med lønnsforhandlinger

Forhandlingene i kommuneoppgjøret ble gjort unna på historisk kort tid i år. Bare en drøy time etter at forhandlingene ble innledet, var partene enige.

Resultatet for ansatte i kommunene er med en ramme på 2,4 prosent i tråd med resultatet i frontfaget.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor partene bare forhandler om lønn. Det var på forhånd varslet at det var ventet et rolig oppgjør – men at partene skulle ha enighet i boks etter bare en drøy times tid, var likevel uventet.

– Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før. Dette er nok historisk, sier pressekontakt Hege K. Fosser Pedersen i kommuneorganisasjonen KS til NTB.

Like etter klokken 11 kunne partene erklære at det var oppnådd enighet mellom KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne.

– Lønnstilleggene vi avtalte i fjor skal utbetales én måned tidligere, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, til NTB.

– I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, uttaler forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, til Unios nettsider.

 

Partene er enige om følgende:

Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli 2017.

Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. 2 prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng) fra 1. juli 2017.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er 30. april ved midnatt. (NTB)

Powered by Labrador CMS