3 av 4 lærerstudenter strøk på forkurset i matematikk. Ill.foto: Utdanning
3 av 4 lærerstudenter strøk på forkurset i matematikk. Ill.foto: Utdanning

3 av 4 strøk på lærerutdanningens forkurs i matematikk

Bare 118 lærerstudenter av 485 besto forkurset i matematikk, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Det er jevnt over dårlige resultater landet rundt, skriver nettstedet  Khrono.no.

* Regjeringen varslet høsten 2014 at den ville skjerpe kravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Fra og med i høst må søkere ha minst karakteren 4 i matematikk fra videregående skole.

* Søkere som ikke oppfylte kravet, men som hadde minimum karakteren 3, fikk i sommer tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

* 485 gjennomførte eksamen i forkurset, men kun 118 besto (24,5 prosent).

* Det var 5.244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i årets opptak til høyere utdanning (tall per 19. juli). Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor.

* Regjeringen har varslet at den på sikt også vil vurdere å øke karakterkravet i norsk og engelsk.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet, Khrono) (©NTB)

Ved NTNU var strykprosenten 85, mens 69 prosent strøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ved Universitetet i Oslo fikk 6 av 32 bestått mens ved Høgskolen i Hedmark var det bare 2 av 33 som besto prøven.

– Vi vil nå evaluere gjennomføringen av forkursene. Vi vil også se på forskjellene mellom studiestedene, når det gjelder andelen som har bestått og ikke, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker (H) i en  pressemelding.

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg. (©NTB)

Powered by Labrador CMS