Snillere sensorer trekkes fram som en mulig forklaring på at færre studenter enn vanlig strøk i 2020.

Studenter jobbet mindre i fjor – men færre strøk enn noensinne

Tross et krevende pandemiår var det færre som strøk på eksamen på universiteter og høyskoler enn noensinne. Professor mener at sensorene kan ha senket kravene.

Det har ikke tidligere vært registrert en lavere strykprosent enn i fjor, fra 7,16 prosent i 2019 til 5,81 prosent i 2020, skriver Forskerforum.

Det var Khrono som først skrev om saken.

Heller aldri har så mange fått toppkarakteren A siden man innførte systemet med bokstavkarakterer tilbake i 2004.

De gode resultatene kom på tross av at studentene i fjor brukte mindre tid enn før på studiene, ifølge tall fra undersøkelsen Studentbarometeret.

– Godvilje

– Jeg tror underviserne har stor sympati med studentenes situasjon. Det er vanskelig å være student nå, ikke minst for de helt ferske. Jeg ser ikke bort fra at sensorene, som ofte også er fagansvarlige, kan ha vist litt ekstra godvilje dette året, sier Kjetil A. van der Wel, professor i sosialpolitikk ved Oslo Met.

Han tror også at digital undervisning kan ha gjort det lettere for studentene, siden de har kunnet se forelesninger om igjen, samt at de kanskje fikk mer arbeidsro av et nedstengt samfunn.

Bachelorstudenter best

Ifølge Khrono viser ferske tall fra universiteter og høgskoler også at bachelorstudentene er de som klarte seg best i koronaåret 2020, blant studentene som er i sin avsluttende fase av utdanningen.

På 13 av de statlige studiestedene viser tallene at det er flere bachelorstudenter enn året før som fullførte på normert tid. Tallene for master og ph.d.-utdanningene viser at studentene her sliter litt mer med å fullføre på normert tid.

I koronaåret viser tallene også at hos de private studiestedene fullførte 65,27 prosent på normert tid, hos de statlige var prosentandelen 49,62. Det er en økning på 2,3 prosentpoeng hos private og en nedgang på 5 prosentpoeng hos statlige sammenlignet med 2019.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS