Sandra Bronn Aaslund jobbet noen år i skolen som ukvalifisert lærer, før hun tok lærerutdanning.
Sandra Bronn Aaslund jobbet noen år i skolen som ukvalifisert lærer, før hun tok lærerutdanning.

Først etter tre år i skolen tok Sandra lærerutdanning – nå beklager hun til sine tidligere elever

– Nå innser jeg hvilke feil jeg gjorde og hvor mye lærerutdanningen betyr, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

– Der og da følte jeg at det gikk som det suste. Det var første etter at jeg ble lærerutdannet at jeg forstod at ikke alt jeg gjorde de første årene i klasserommet, ble helt riktig, sier Sandra Bronn Aaslund.

Aaslund er utdannet lektor i realfag. I dag jobber hun som kontaktlærer ved Lunner Ungdomsskole på Hadeland. Men også før lærerutdanningen jobbet hun flere år i skolen. Først to år som lærling i barnehage- og ungdomsarbeiderfaget. Deretter ett år som vikar.

Nå, etter at hun selv tok lærerutdanningen, ser hun hva det å være lærerutdannet betyr versus å være ukvalifisert i klasserommet.

– Jeg gjør fortsatt feil. Men nå kan jeg ta meg selv i det og endre det gjør gjør, fordi jeg vet og kan bedre, sier hun.

Les også: Alle skoletimene som utføres av ukvalifiserte, er ikke med i statistikken

«Beklager at det gikk ut over dere»

I et leserinnlegg på Utdanningsnytt skriver hun at det er på tide at man får øynene opp for «hva vi utsetter barna våre for ved å avslutte denne streiken uten gjennomslag.»

Samtidig ber hun om unnskyldning til sine tidligere elever:

«Daglig fratok jeg elevene mine muligheter til å oppleve mestring. Jeg gjorde det fordi jeg ønsket å hjelpe dem, lære dem, og ikke minst for at de skulle slippe å føle at de ikke fikk til. Jeg «overhjalp» i stedet for å veilede elevene til selv å finne svar og oppleve mestring. Rett og slett fordi jeg ikke visste bedre,» skriver Aaslund i innlegget.

«Jeg var ikke lærer, og jeg beklager at det gikk ut over dere.»

Ønsker å endre loven

Et av temaene i lærerstreiken var bruken av ukvalifiserte lærere i skolen. Utdanningsforbundet ønsker å kutte ut fem ord i forskriften i opplæringsloven og dermed stramme inn på kravene til hvem som kan ha undervisningsstillinger i skolen.

Dette har de også foreslått i forhandlingene med KS.

Forrige uke publiserte Utdanningsforbundet også en undersøkelse utført av Respons Analyse. Den viste at ni av ti foreldre mener det er viktig at barnas lærer har lærerutdanning. Samtidig svarer 28 prosent at de ikke mener det er et problem at personer uten godkjent lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen.

Sandra Bronn Aaslund tror mange der ute ikke forstår hva en lærerutdanning faktisk tilfører undervisningen og det som skjer i klasserommet.

Les også: UDF og KS krangler om lærerstatistikkForsker: Ingen av statistikkene er fullgode

– Noe annet å lære bort fag

– Foreldrene minnes sin egen tid på skolen, men faktum er at dagens skole er noe helt annet. Det er flere oppgaver, flere og høyere krav til det som skjer i klasserommene, sier hun og bruker de nye læreplanene som eksempel:

– Det heter at «skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». For å klare det trenger du kunnskap om pedagogikk og didaktikk.

Aaslund mener det er stor forskjell på å kunne pensum og lære bort fag.

– I mine år som "ukvalifisert" kunne jeg også pensum. Men nå vet jeg hvordan jeg skal lære bort. Før jeg tok lærerutdanningen hadde jeg hørt om mestringsfølelse. Nå vet jeg hva mestringsforventning også innebærer, sier hun.

Les også: Hva vil politikerne med skolen?

Mener foreldre bør spørre

Aaslund mener det er merkelig at ikke foresatte er mer opptatt av om læreren til barna deres er lærerutdannet.

– Vi spør om fagbrev av både elektrikeren og rørleggeren. Vi etterspør kompetanse i helsevesenet. Men mange aner ikke om læreren til barna deres faktisk er pedagog. Det er merkelig. Og jeg tror dessverre en del elever går glipp av læring ved at de undervises av ukvalifiserte.

Foreløpig er ikke Lunner kommune tatt ut i streik, så Aaslund er i full jobb. Samboeren hennes derimot, han jobber som lærer i Bærum kommune, og har ikledd seg streikeskjorta.

– Jeg vet at han, og alle de andre streikende lærerne, aller helst skulle vært tilbake i klasserommet. Jeg er så glad for at jeg får være med mine elever hver eneste dag. Men det er det vi kjemper for: At det skal stå en kvalifisert lærer i alle klasserom også i årene som kommer.

Powered by Labrador CMS