Alle timene som gjennomføres av vikarer uten godkjent lærerutdanning, er ikke med i statistikken.

En skoleleders bekymring

Debatt: Alle skoletimene som utføres av ukvalifiserte, er ikke med i statistikken.

Publisert

Jeg er en bekymret skoleleder for utviklingen og oppstarten av skoleåret 2022/23. Jeg er bekymret for norsk skole og hvor vi går!

Jeg støtter streiken helt og fullt. De som har fulgt med i utviklingen av tariffoppgjørene de siste 20 år, vet mer enn nok om streikebakgrunnen. De vet mer enn nok om læreres lønnsutvikling, arbeidstid og arbeidsvilkår.

Diskusjonen mellom KS og Utdanningsforbundet handler i dag mest om hvem som har rett i forhold til om det er nok kvalifiserte lærere i skolen. De har ulik oppfatning og bruker ulike tallgrunnlag for å hevde sitt syn.

Det som mangler i den diskusjonen, er alle timene som utføres av ukvalifiserte lærere.

Les også: Vi kan ikke la «hvemsomhelst» utføre arbeidet vårt

Det som mangler i den diskusjonen, er alle timene som utføres av ukvalifiserte lærere. Skolene er stort sett bemannet med kvalifiserte lærere i ordinær undervisning og når det ikke er fravær på skolen. Ved å legge til grunn landets gjennomsnittlige sykefravær er det mange timer hver dag gjennom hele året som gjennomføres av lærere uten godkjent utdanning. Dette fremgår ikke i statistikk fordi det som innrapporteres hvert år, kun omhandler ordinær bemanning.

Rekruttering er noe av det viktigste jeg som skoleleder gjør. Det å få tak i de rette personene til oppgavene; personer med god utdanning. Utdanning som kvalifiserer til undervisning og arbeid i skolen. Det har aldri vært vanskeligere å rekruttere lærere. Dette skoleåret er startet uten at det er nok kvalifiserte pedagoger. Det må gjøres mer attraktivt å bli lærer, og da må det skje noe med lønn, arbeidsoppgaver og arbeidsforhold.

Nye oppgaver

Det kommer stadig nye oppgaver som skolen skal håndtere og rette opp i. Det krever et tett og godt samarbeid. Godt samarbeid krever tid, tid som også skal benyttes til planlegging av undervisning.

Vi skoleledere pleier gjerne å si at våre oppgaver er å være multikunstnere. Vi skal fikse lyspærer og tette toaletter, ha budsjett i balanse, plastre sår, kaste søppel, drive skoleutvikling, sikre et trygt og godt skolemiljø. Listen er utømmelig. Lærere har mange av de samme oppgavene. I tillegg er det ønske om tilgjengelighet hele døgnet for små og store spørsmål fra elever og foresatte. Alt i fra faglige spørsmål til mer generelle henvendelser. De skal rydde i konflikter som skjer på fritiden. Lærere er først og fremst utdannet til å ha undervisning og sikre en god opplæring.

Nå rammes elever som har vært gjennom to år med pandemi. To år med skole som ikke har vært ordinær skole. To år med uforutsigbarhet. La elevene komme tilbake på skolen. Det trenger de. Men da må KS ta initiativ til å løse denne konflikten.

Vi trenger en attraktiv skole som arbeidsplass for å skape de beste vilkår for kommende generasjoner. Da må de som skal forvalte fremtiden, få det beste i sitt møte med skolen. Sammen skal vi skape gode vilkår for læring og utvikling.

Det trengs nå en arbeidsgiver som tar initiativ for å løse denne konflikten, for lærere ønsker å være på skolen. Vi vil det beste for elevene. La oss skape en god skole.

Powered by Labrador CMS