Deltidsstudier på MF i Oslo med oppstart høsten 2019

MF Vitenskapelig høyskole
Norwegian School of Theology,Religion and Society
Studier ved siden av jobb?

Deltidsstudier på MF i Oslo med oppstart høsten 2019
Søk innen 15. juni!
KRLE religioner og livssyn 15 stp åtte lørdager i semesteret bachelornivå
mf.no/deltidsstudier-krle
Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk 90 stp over 3 år seks lørdager i semesteret
mf.no/krle-re-deltid
Veiledning for praksislærere 15 stp 4 todagersamlinger over to semester
mf.no/veiledning